Catalan Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish
Up

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació Acta sessió anterior.
 2. Personal Ajuntament. Llicències.
 3. L.A. 28/07 de Cidoncha Alimentación S.L. Desestiment expedient.
 4. EP 11/2012-4405.2011.27. Urbanisme.Demolició edifici Sant Domenec 61
 5. 4405.2010.016. Urbanisme.Obres Majors. Cecosa Hipermercados S.L.
 6. A.M.P.A. Sol·licitud ús gimnàs c.p. Sanchis Guarner. Cursets.
 7. Vicent Ortuño Ginestar. Petició accés informàtic a dades Registre Civil.
 8. Exp. 2406.2012.01. Operació renting vehicle. Bansacar.
 9. Exp. 5898.2012.01. Educació. Conveni amb la U.N.E.D.
 10. Ep. 29/2012. Petició centre comercial Portal de la Marina.
 11. Ondara Custom Club. Petició de subvenció.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació Acta sessió anterior.
 2. Expedient 2200,2012,02, ep 59/2012 prestacio economica en situacio d'incapacitat temporal dels treballadors ajuntament d'ondara.
 3. 2202. RR.HH. Personal. Permisos.
 4. 1601.2012.161. Peticions. Andani Manzano Gil
 5. 5403.2012.27. Taules i cadires en via pública. Bar alameda.
 6. Peticions. Autorització transport regular ús especial. Autocares Carrió S.L.
 7. Rel. Ciutadans. Reclamacions. Maria Josefa Martí Garcia.
 8. Aguas de Valencia. Resultats analítics aigua consum públic.
 9. Ep 14/2012- 4602.2010.14. Comunicació ambiental. Perez Barber y Villar C. B.
 10. Resolució Conselleria d'Educació convocatòria ajudes econòmiques.
 11. Activitats. C.a. 53/08. Perfumeria Caselles C.B .. Baixa.
 12. 4405.2012.14. Urbanisme. Obres Majors. Isidoro CardonaAlvarez.
 13. 4408.2011.11. Urbanisme. Disciplina. José Vicens Sesé.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació Acta sessió anterior.
 2. Sol· licitud funcionament màquines escurabutxaques en Bar Centre Social.
 3. Expedient 38/2012. 4420. Urbanisme. Neteja de parcel·les.
 4. Activitats recreatives. Pub l'assut. Eduardo Pérez López. Advertiment.
 5. Aniceto Alvarez Dorada. Sol·licitud autorització ball dissabtes nit Bar C. Social.
 6. Expedient ep. 5/2012. Trànsit i vies públiques. Guals. Baixes.
 7. EP 22/2012 RR.HH. Comissió de Serveis P.L. Norberto Sergio Zamora.
 8. Policia local. Despeses renovació permís de conducció.
 9. EP 24/2012. Secretaria. Registre Associació Veïnals. "Raices"
 10. 4604.2012.7. Activitats. Recreativa. Antonio Marin Vega. Bar Taurino.
 11. 1601.2012.150. Peticions. Multisecma.
 12. 1601.2012.153. Peticions. Maria Rosaria Luque Garcia
 13. 4405.2000.28. Urbanisme. Obres Majors. José Antonio Llull Fornés.
 14. 2202. RR.HH. Personal. Permisos.
 15. EP 18/2012. Urbanisme. Obres menors. Yolanda Pérez Enríquez.
 16. EP 21/2012 - 4408.2010.02. Protecció de la legalitat urbanística. Jon Ekaitz Martinduo. Primera Multa Coercitiva.
 17. Activitats. L.A. 4603.2010.30 Talleres A. G., C.B.
 18. Activitats. L.A. 4603.2012.11. Alejandro Moncho Paches.
 19. Activitats. Expedients caducats. Arxiu. 20. Expedient 3003.2012.21.Subvencions. Diputació provincial. Pla d'ajudes estalvi energètic. 2012-2013.
 
 
Powered by Phoca Download