Catalan Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish
Up

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 450/2012. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. JOSÉ EDILBERTO SALAZAR VILLADA.
3. EP 311/2013. PR0-4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL. LAURETTE JAQUELINE MELLINK
4. EP 196/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. GERRY WEBER FASHION IBERICA, S.L.U.
5. EP 306/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BELROS, S.A.
6. EP 307/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. MONTENEGRO JOYEROS, S.L.
7. EP 313/2013. PR0-4603. LLICÈNCIA AMBIENTAL. ABDESSAMAD MEJDOUBI.
8. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
9. EP 488/2012. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. SILVIA ALMIÑANA SERRA.
10. EP 295/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. AJUDA IMPRESSIÓ I TRADUCCIÓ MATERIAL PROMOCIONAL TURÍSTIC.
11. EP 286/2013.PR0-2501.RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ANDREAS HORST GERHARDT.
12. EP 299/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "CASA ISABEL".
13. ESCRIT TELEFÒNICA RETIRADA CABINA PÚBLICA. "A-8064-ROSARIO N°9"
14. EP 322. PR0-2010 CONVENIS. ASSOCIACIÓ "AMIGOS EUROPEOS DE JAVEA"
15. PR0-1601. PETICIONS.
16. PR0-4408.2012.01. URBANISME. DISCIPLINA. CASA FORTA.
17. EP 288/2013. PR0-5001. POLICIA. U.M.A.
18. EP 291/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES. ROSA MARIA NOGUERA GIL
19. EP 53/2013. PR0-5001. POLICIA. ANIMALS PERILLOSOS. JOSÉ ANDRÉS SÀNCHEZ BUENO.
20. EP 393/2013. PR0-5001. POLICIA. ANIMALS PERILLOSOS. DAMARIS SOLER DÍAZ
21. EP 394/2013. PR0-5706. CULTURA. CURSETS. ANA CARRIÓ FRASÉS.
22. PR0-5403.2012.48. O.V.P. TAULES I CADIRES. CRISTINA MARINA MARINELA BAR "LA LLUNA"
23. EP 310/2013. PR0-1601. PETICIONS. JOSÉ ANTONIO GUERRERO LÓPEZ.
24. EP 45/2012. PR0-1601. PETICIONS. ASUNCIONSFONSSERE.
25. EP 399/2013. PR0-1601. PETICIONS. E.U.P.V. ONDARA-RECTORIA
26. EP 312/2013. PR0-1401. RELACIONS AMB ORGANISMES. MINISTERI DE FOMENT. DIRECCIÓ DE CARRETERES.
27. FACTURA SINMA S.L. SERVEIS DE NETEJA. ALBERGS SEGÀRIA.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 305/2013. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. FRANCISCO GONZÀLEZ FORNÉS.
3. EP 127/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. URS FREI.
4. PR0-4604.2011.14. ACTIVITATS RECREATIVES. VICENTE JOSÉ CASTELLANO FORNÉS.
5. PR0-4408.2012.06. URBANISME. DISCIPLINA. ORDRE D'EXECUCIÓ DE CONSERVACIÓ D'EDIFICI. DOMINGO ALVAREZ VICENS.
6. C.A. 29/08. AVENTURA ESTELAR S.L. ORDRE DE TANCAMENT D'ACTIVITAT.
7. EP 261/2013. PR0-4430. TANCAMENT DE SOLARS. INTERESSAT: RAULMAR S.L.
8. EP 271/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. MIGUEL ALVAREZ S.L.- C/ GABRIEL MIRÓ, 20.
9. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
10. EP 222/2013. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS. SALVADOR AGUILAR MORELL.
11. EP 92/2013. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.INTERESSADA: ANA PAOLA SIENRA GONZALEZ
12. EP 181/2013. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS. FRANCISCA GAVÀ MORANT.
13. PR0-46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.
14. EP 280/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR COPETE'S.
15. EP 210/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "LA XATA".
16. EP 56/2013. PR0-4430. TANCAMENT DE SOLARS. RICARDO VILLAREAL ALFARO.
17. EP 56/2013. PR0-4430. TANCAMENT DE SOLARS. INTERESSAT: HEINZ-PETER EDUARD MARQUARDT
18. EP 197/2013. PRO- 2501. RESPONSABILITAT CIVIL.
19. EP 245/2012. PR0-4407. LLICÈNCIES 1a OCUPACIÓ LUCAS SANCHEZ SANCHEZ.
20. PR0-1601. REL. CIUTADANS. PETICIONS. COMISSIÓ FESTES SOLEDAT 2013
21. PR0-2004. PROCESSOS ELECTORALS.
22. BASES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL D'ONDARA EXERCICI 2013- 2/2013.
23. GUILLERMO GUTIERREZ TIRADO. CIRCOLANDIA. ESPECTACLE INFANTIL.
24. EP 267/2013. PR0-1601. PETICIONS. VICENTE JOSE BRIGIDO VALLES.
25. SILVASOL ENERGIA SISTEMAS Y SERVICIOS. EXHIBICIÓ AMB GLOBUS A GAS I PUBLICITAT
26. PR0-4404. SERVEIS ECONÒMICS. ACONDICIONAMENT CAMÍ FONDOS-RA VANO BENIARBEIG
27. PR0-1601. PETICIONS. FESTERS CRIST 2013.
28. PR0-1601. PETICIONS. CARLOS IÑIGUEZ CUENCA.
29. PR0-4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. INICI EXPEDIENTS DE TANCAMENT.
30 PR0-4620.ACTIVITATS. DISCIPLINA. INICI EXPEDIENTS DE TANCAMENT.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 216/2013.TRÀNSIT I VIES PÚBLIQUES.GUALS.BAIXES. CAFELU HOGAR S.L.
3. EP 128/2013. PR0-4604. ACTIVITATS. A. RECREATIVA. SORAYA AMGUITA TOMAS
4. PR0-4408.2011.11. URBANISME. DISCIPLINA. FCO. JOSÉ VICENS GONZALEZ. 1a MULTA COERCITIVA. S. E.P. 226/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C. A. SOLCUENCA, S.L. ACTA DE COMPROVACIO.
6. EXPEDIENT 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES APROVACIÓ FACTURES 12/2012.
7. EP 205/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "POLÍGON".
8. EP 215/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "BULEVAR".
9. PR0.4406. URBANISME. OBRES MENORS.
10. EP 169/2013. PR0-1402. REL. ORGANISMES. G.V. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
11. EP 167/2013. PR0-1402. REL. ORGANISMES. G.V. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
12. EP 168/2013. PR0-1402. REL. ORGANISMES. G.V. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
13. EP 57/2013. PR0-1602. RECLAMACIONS PEDRO MORELL DURÀ
14. PR0-6701. AIGUA POTABLE I SANEJAMENT. PADRONS. AGUAS DE VALENCIA S.A.
15. EP 152/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES. PASCUAL SERER CATALÀ.
16. INFORME SOBRE DESGUASSOS EN EDIFICI "SAN ANTONIO" CARRER FURS 23.
17. PR0-2012/09. REGISTRE ASSOCIACIONS VEÏNALS. D'ONDARA COLLA DE DOLÇAINES I TABALS.
18. EP 255/2013. PR0-5403. OVP. TAULES I CADIRES. NOELIA GILABERT FEMENIA. BAR XAFLAN.
19. PR0-2406.CONTRACTACIÓ.RENTING. ADQUISICIÓ ESCANER CANON.
20. EP 90/2012. PR0-1602. DENUNCIES. JOSÉ FERNAN DO SOLER LLEDÓ.
21. EP 147/2013. PR0-1601. PETICIONS. REMEDIOS MESAS LORENZO.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 18212013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR GAVILÀ.
4. E.P. 17812013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. DAS DIVISIONES AGRUPADAS S.L. ACTA DE COMPROVACIO
5. EP 17412013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. MODATICOSMODA S.L. FRACCIONAMENT TAXA OBERTURA
6. E.P. 11112013. PR0-4603. ACTIVITATS. L.A. CECOSA HIPERMERCADOS, S.L. ACTA DE COMPROVACIO LLICENCIA OBERTURA.
7. E.P. 49112012. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. SPORT STREET S.L. "DECIMAS". LLICENCIA D'OBERTURA.
8. E.P.157 12013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. SPORT STREET S.L. "POLINESIA", LLICENCIA D'OBERTURA
9. EP 12512013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. ALFREDO TODOLI MIRALLES. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXA LLICÈNCIA OBERTURA.
10. EP 34712012. PR0-2401. CONTRACTACIÓ. ALEA SERVICIOS FINANCIEROS S.L. I I LA CAIXA.
11. EP 93/2013. PR0-2202. RR.HH. PERSONAL. PERMISOS. ENRIQUE VILLALBA COLOMER. PERMÍS LACTÀNCIA.
12. EP 202/2013. PR0-5801. EDUCACIÓ. CONSELL ESCOLAR AL·LEGACIONS PROPOSTA DE MODIFICACIÓ UNITATS ESCOLARS.
13. EP 212/2013. PR0-5800. EDUCACIÓ. PROGRAMA ABSENTISME ESCOLAR. MASSMA.
14. EP 214/2013. PR0-2406. CONTRACTACIÓ. RENTING. ADQUISICIÓ MÀQUINA MULTIFUNCIÓ. CANON ESPAÑA SA
15. EP 219/2013. PR0-5904. ESPORTS. COMPETICIONS. ABRAHAM COLLADO C. MTB. DESNIVELL
16. EP 192/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. AUTOREPARATUREN M.K. S.L.
17. EP 218/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. TALLERES HERMENEGILDO GARCIA S.L.
18. EP 191/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. ALBERTO DALMAU SIVERA
19. 201/2013. PR0-4420. TANCAMENT DE SOLARS. JOSÉ LLORET PEIRÓ.
20. EP 238/2013. PR0-2212. RR.HH. PERSONAL. PEDRO JAVIER VERDÚ PARDO.
21. PR0-3003.2012.15. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ PRO.
22. PR0-6701. AIGUA POTABLE I SANEJAMENT. RESULTATS ANALÍTIQUES.
23. DOCUMENT DE COMPROMÍS DE COMPRA-VENDA. PARCEL·LA ÚS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. PDA. XEBIC, 3-222.
24. PR0-3002. SUBVENCIONS. GENERALITAT. AFIC.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 126/2013. PR0-2204. RR.HH. REGISTRE PERSONAL. MARIA TERESA CEBOLLA SOLER. CONTRACTE TEMPORAL.
3. PR0-2010. CONVENIS GENERALS.
4. EP 61/2013. 5402. GUALS. RECLAMACIONS INTERESSAT: MARIA ROSA PÉREZ PÉREZ
S. EP 71/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "L'ORATGE".
6. EP 83/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR CERVERA.
7. EP 82/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "ALLÍ BAIX BAR".
8. EP 11/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "POLÍGON".
9. EP 109/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "EL GALLEGO".
19. EP 358/2012. PR0-1601. PETICIONS. INTERESSAT: PEDRO ESPINOSA PÉREZ.
11. PR0-1601. ACTIVITATS. PETICIONS. FELIX PUENTE VERDEJA.
12. EP 405/2012. PR0-1602. RECLAMACIONS. NOELIA GILABERT FEMENIA.
13. EP 117/2012. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "TIA ROSITA".
14. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
15. EP 104/2013. PR0-2212.SERVEIS ECONÒMICS. BESTRETES. INTERESSADA: Ma. CARMEN MIÑANA ESCRIVÀ.
16. EP 89/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. INVERSIONS EN ZONES VERDES MUNICIPALS. 2013.
17. EP 103/2013. PR0-4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL. INTERESSAT: MARTI ASEGURADORES, S.L.
18. EP 424/2012. PR0-4603. LLICÈNCIA AMBIENTAL. JURI MARA JUAN SAN JUAN. FRACCIONAMENT TAXA.
19. C.A. 50/08. DE GERRY WEBER FASHION IBERICA S.L.U.
20. EP 179/2013. PR0-5706. CULTURA. CURSETS. FERRAN ESCOTO CABANILLES.
21. EP 180/2013. PR0-5706. CULTURA. CURSETS. LORENA HERNANDEZ FRASÉS.
22. EP 581/2012. PR0-5904. ACTUACIONS ESPORTIVES. CLUB ATLETISME ONDARA.
23. EP 69/2013. PR0-4603. LLICÈNCIA AMBIENTAL. CESSE DE L'ACTIVITAT.

ORDRE DEL DIA
1.APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2.PRO-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3.PRO-4406.2001.87. URBANISME. OBRES MENORS. ALVENID, S.L. RECLAMACIÓ ICIO I TAXA.
4.EP 245/2012. PRO-URBANISME. LLICÈNCIA 1ª OCUPACIÓ. INTERESSAT: LUCAS SÁNCHEZ SÁNCHEZ.
5.EP 46/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR SEGÀRIA.
6.EP 445/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR POLÍGON.
7.EP 38/2013. PRO-46. ACTIVITATS. INVERDIANA S.L. CESSE ACTIVITAT I ARXIU EXPEDIENT.
8.PRO-46. ACTIVITATS. CADUCITAT D'EXPEDIENTS.
9.EP 424/2012. PRO-4603. ACTIVITATS. LL.A. JURI MARA JUAN SAN JUAN. NOTIFICACIÓ VEÏNS.
10.E.P. 40/2013. PRO-4602. ACTIVITATS. C.A. PEIRÓ-PALOMARES, S.L. ACTA DE COMPROVACIÓ.
11.E.P. 13/2012. PRO-4604. ACTIVITATS. RECREATIVES. LOLA VIDAL CAMARENA.
12.EP 44/2013. PRO-4401.2004. RECURS DE REPOSICIÓ. PAI MARJALS, 5,6 i 7. ROSA BELEN BOUZO BASCO.
13.CONTRACTACIÓ PÒLISSA D'ASSEGURANCES DANYS MATERIALS.
14.CONTRACTACIÓ PÒLISSA D'ASSEGURANCES RESPONSABILITAT. CIVIL/PATRIMONIAL.
15.EP 493/2012. PRO-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ROSA NOGUERA BALLESTER.
16.EP 48/2013. PRO-4303. ALBERG DE SEGÀRIA. CENTRE EXCURSIONISTA D'ONDARA.
17.EP 57/2013. PRO-1602. RECLAMACIONS. PEDRO MORELL DURÀ
18.PRO-2212. SERVEIS ECONÒMICS. BESTRETES. INTERESSAT: FERNANDO J. SENDRA LLOPIS
19. COMUNICATS DE AGUAS DE VALENCIA S.A.
20.EP 23/2013. 5402. GUALS. RECLAMACIONS. RAMON MORERA FULLANA.
21.PRO-5402. TRÀNSIT I VIES PÚBLIQUES. GUALS.BAIXES.
22.BASES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL D'ONDARA. EXERCICI 2013.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 35/2013. PR0-1802. EDIFICI EL PRADO. INTERESSAT: JUNTA CENTRAL DE CONFRARIES
3. AGRAÏMENT MASSMA COL•LABORACIÓ TREBALLADOR FRANCISCO GINÉS FORNÉS SESÉ.
4. DATA REBUT IBI INVERSIONES JADE-PARK S.L. SOLAR APARCAMENT VEHICLES C/. EL VERGER 22.
5. EP 590/2012. PR0-4004. SUBVENCIONS. ONDARA TRI-ESPORT.
6. PR0-4600. ACTIVITATS. BAIXES.
7. EP 21/2013. PR0-5403. O.V.P. AMB TAULES I CADIRES. GEOFFRAY S.L.
8. EP 20/2013. PR0-1602. REL. CIUTADANS. DENÚNCIES. VICENT ORTUÑO, JAIME ALVAREZ, ANGELES DOMÉNECH
9. EP 8/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR EL GALLINER.
10. EP 12/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR EL RACÓ.
11. EP 501/2012. PR0-4603. ACTIVITATS. FORMACERO S.L. LLICÈNCIA AMBIENTAL
12. EP 53/2013. PR0-5002. POLICIA. ANIMALS PERILLOSOS. JOSE MANUEL PEREZ DIAZ
13. ADQUISICIÓ LLIBRES. PAGAMENT FACTURA. "TOROS EN DÉNIA Y LA MARINA ALTA"
14. CORRESPONDÈNCIA DIVERSA.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PERIODICITAT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. PR0-5402. GUALS. BAIXES.
4. EP 412/2012. PR0-4420. URBANISME. PATRIMONIAL ONDARA S.L.
5. PR0-4008.2012.002.07. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ FACTURES.
6. EP 595/2012. PR0-4000. SERVEIS ECONÒMICS. GENERAL. AMPARO LULL CHESA.
7. COL·LEGI OFICIAL DE FARMACÈUTICS. CALENDARI D'URGÈNCIES 2013.
8. EP 597/2012. PR0-1601. PETICIONS. FRANCISCA LORENZO RODRÍGUEZ (EUPV)
9. EP 591/2012. PR0-5901. PISCINA MUNICIPAL. TRI-ESPORT ONDARA.
10. PR0-2501.2012.03. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. GABRIEL GARCIA-IZQUIERDO OTERO
11. SOL·LICITUDS DIES DE PERMÍS PERSONAL E.I.M.
12. ACTIVITATS. L.A. 11/07. MAXAIMPER S.L.
13. EP 347/2012. PR0-2401. CONTRACTACIÓ. OBRES I SUBMINISTRAMENTS. MUPPI.
14. 4004. SUBVENCIONS ECONÒMIQUES. INTERESSATS: ENTITATS ESPORTIVES LOCALS.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 144/2013. PR0-2401. OBRES I SUBMINISTRAMENTS. INCA-BERNADAGOLF-PALFER, UTE. INICIACIÓ EXPEDIENT DE SUBSANACIÓ DE VICIS OCULTS
3. EP 68/2013. PR0-4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL. MICHAEL DUONG VAN. LLICENCIA D'OBERTURA.
4. EP 30/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. LLICÈNCIA AMBIENTAL. INTERESSATS: GERD I VIOLETTA SCHLÜTER.
5. EP 565/2012. PR0-1602. RECLAMACIONS. IGOR PANIAGUA SELLAN.
6. EP 115/2013. PR0-1602. RECLAMACIONS. SECURISTORE S.L.. TAXA DE LA BROSSA.
7. EP 146/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. BAIXA. MARIA DOLORES MESAS LORENZO.
8. E.P.135/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. GRUP DE RADIODIFUSIÓ ACTIVA FM, S.L
9. E.P.134/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. ABUTONIA, S.L.-"MANGO"
10. EP 136/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. NATURA GANDIA, S.L.
11. EP 138/2013. PR0-8010. SERVEIS SOCIALS. CASIMIRA VALERO RUIZ. TARGETA D'ESTACIONAMENT.
12. EP 56/2013. PR0-1602. DENUNCIES. INTERESSADA: RAMONA GALDON OLMEDO
13. EP 56/2013. PR0-4430. TANCAMENT DE SOLARS. INTERESSAT: RICARDO ALFREDO VILLAREAL ALFARO.
14. SALA D'ALLÒ CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. T.S.J. C.V. RECURS 5723/2010. DESISTIMENT RECURS DE CASACIÓ.
15. EP 171/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. FRANCISCO FORNÉS BALLESTER.
16. EP. 16/2012. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. REINA SOFIA BARBA CAMPOVERDE.
17. EP 430/2012. PR0-6801. TAXIS. TARIFES TAXIS PER A 2013.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PRO-1601. DIVERSES PETICIONS.
3. PRO-2501.2012.02. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. INTERESSAT: Mª CARMEN FUENTES RUEDA
4. PRO-2501.2012.04. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. INTERESSAT: EUGENY IVANOV
5. EP 382/2012. PRO-4406. OBRES MENORS. INTERESSAT: PUERTA MARÍTIMA ONDARA S.L.
6. EP 535/2012. PRO-1602. DENUNCIES. INTERESSADA: JOSEFA ROMANS MIÑANA
7. EP 536/2012. PRO-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. PLA DE LA FONT 7-31. JOSEFA PERIS ZARAGOZA
8. EP 573/2012. GUALS. BAIXES.
9. EP 586/2012. NETEJA SOLARS. TANCA PUBLICITAT. CLASICA URBANA S.L.
10. EP 392/2012. PRO-2200. RR.HH. PERSONAL. PAGA EXTRA DESEMBRE 2012.

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació Acta sessió anterior.
2. Associació de Pares i Mares E.I.M. Petició de Millora de l'Escoleta.
3. EP 187/2012. PRO-1601. Peticions. Festers Soledat 2013.
4. EP 413/2012. PRO-1602. Reclamacions. Interessat: Zakariae Khayat
5. EP 506/2012. PRO-4420. Urbanisme. Neteja i Tancament de Solars. Immoble afectat: C/. Pintor Murillo, 26
6. EP 508/2012. PRO-4420. Urbanisme. Neteja i Tancament de Solars. Immoble afectat: C/. Antic Camp de Futbol 11.
7. PRO-4004. Subvencions Econòmiques. Ajudes Material Escolar.
8. EP 446/2012. PRO-4405. Urbanisme. Obres Majors. Interessat: Javier Moncho Mas. Sol·licitud fraccionament liquidació Icio i Taxa
9. EP 97/2012. PRO-4604. Activitats. A. Recreatives. Interessada: Svitlana Yakymchuk
10. EP 509/2012. PRO-4420. Neteja Parcel·les Rústiques. Interessat: Richard Anthony Byrne. Emplaçament: Pda. Salomó 3-165.
11. Neteja resta de parcel·les que fiten amb el ramal de la N-332 entre carretera d'Orba i el pont del Girona.
12. EP 515/2012. PRO-4420. Urbanisme. Neteja de Solars. Interessat: Pedro Mud Gadea
13. EP 513/2012. PRO-4420. Urbanisme.Neteja de Solars. Interessat: Santiago Ferrando Giner
14. EP 514/2012. PRO-4420. Urbanisme.Neteja de Solars. Interessat: Josefa Ferrando Signes
15. EP 511/2012. PRO-4420. Urbanisme.Neteja de Solars. Immoble afectat: C/. Blasco Ibañez, 90 (A)
16. EP 510/2012. PRO-4420. Urbanisme.Neteja de Solars. Immoble afectat: C/. Blasco Ibañez, 90
17. EP 517/2012. EP 519/2012. EP 520/2012. PRO-4420. Urbanisme.Neteja de Solars. Interessat: Pedro Lluzar Doménech
18. EP 518/2012. PRO-4420. Urbanisme.Neteja de Solars. Interessat: Jose M. Ferrer Ronda
19. EP 516/2012. PRO-4420. Urbanisme. Neteja de Solars. Interessat: Bertomeu Vizuete S.L.
20. EP 526/2012. PRO-4017. Serveis Econòmics. Liquidació Cursets Cultura. Interessada: Avilia Ma. Bonicelli
21. EP 527/2012. PRO-4017. Serveis Econòmics. Liquidació Cursets Cultura. Interessada: Aida Pérez Moncho
22. EP 528/2012. PRO-4017. Serveis Econòmics. Liquidació Cursets Cultura. Interessada: Maria Angeles Valladares
23. EP 529/2012. PRO-4017. Serveis Econòmics. Liquidació Cursets Cultura. Interessada: Núria Moncho Ballester

 

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PRO-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 562/2012. PRO-4602. ACTIVITATS. C. A. CLAVE DENIA, S.A. ACTA DE COMPROVACIÓ.
4. EP 381/2012. PRO-5402. GUALS. SALA Y MENGUAL S.L. RECLAMACIÓ LIQUIDACIÓ.
5. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ PROVINCIAL
6. DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ I CONSUM. AGRAÏMENT COL·LABORACIÓ (PATSECOVA)
7. EP 553/2012. PRO-5402. GUALS. BAIXES.
8. PRO-46. ACTIVITATS. CADUCITAT D'EXPEDIENTS.

 

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PR0-5402.GUALS.BAIXES.
3. EP 561/2012. PR0-5904. ESPORTS. FETS ESPORTIUS. XXVII VOLTA CICLISTA A LA MARINA.
4. EP 500/2012. PR0-2012. REGISTRE ASSOCIACIONS CLUB CICLISTA "ONDARA A PINYÓ"
5. EP 493/2012. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. INTERESSADA: ROSA NOGUERA BALLESTER.
6. EP 564. PR0-4420. URBANISME. NETEJA DE PARCEL·LES. ANTONIO I JOSÉ PÉREZ CARPI. PDA. VINYALS 2-110.
7. EP 565/2012. PR0-1602. DENÚNCIES. IGOR PANIAGUA SELLAN
8. EP 495/2012. PR0-1601. PETICIONS. GRUP NODRISSA.
9. EP 567/2012. PR0-2306. PATRIMONI. ADQUISICIÓ BENS. Cf. TRINITAT, 1 XAFLAN C/. ROSER. 2 3 PLANTA.
10. SOL·LICITUDS AGENTS DE LA POLICIA LOCAL COBRAMENT HORES EXTRES NÓMINA MES DE DESEMBRE.
11. EP 474/2012. PR0-2202. RR.HH. PERMISOS. AGENT P.L. BAUTISTA GASQUET LLULL.
12. PR0-2202. RR.HH. PERMISOS. DIES ADICCIONALS. (Art. 48.2 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril Estatut Bàsic Treballador)
13. EP 525/2012. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. VICENTE JOSE CASTELLANO FORNES.
14. EP 533/2012. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. MANUEL CAPDEVILA GADEA.
15. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
16. EP 389/2012. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
17. PR0-46. ACTIVITATS. CADUCITAT D'EXPEDIENTS.
18. EXPEDIENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL LA. 4603.2011.14. RAFAEL EXPOSITO ESPADAS.
19. EXPEDIENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL L.A. 4603.2012.03. ZARA ESPAÑA, S.A. (LEFTIES)
20. 4602.2011.03.C.A.LLICENCIA MUNICIPAL OBERTURA. AL TEU GUST MENJARS PER A EMPORTAR, C. B.
21. YASAR SHAHZAD I KHURRAM ASGHAR S.C. SOL=LICITUDE FRACCIONAMENT TAXA LLICÈNCIA OBERTURA
22. RESULTATS ANALÍTICS AIGUA DE CONSUM PÚBLIC. AGUAS DE VALENCIA S.A.
23. PR0-2202. RR.HH. PERMISOS. AGENT P.L. RAFAEL SOUSA PARRA

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació Acta sessió anterior.

2. Procediment 4406. Urbanisme. Obres Menors.

3. EP 44112012. Pro-1601. Peticions. Mercadona S.A.

4. EP 41812012. Pro-4605. Espectacles. Plaça de Bous.

5. EP 41912012. Pro-1601. Peticions. Montenegro Joyeros S.L

6. 4408.2011.07. Urbanisme. Disciplina. Ana Paola Sierna Gonzalez

7. EP 38112012. Pro-5402. Guals. Alta d'ofici. Sala y Mengual, S.L.

8. Expedient C.A. 4602.2007.46. Sport Street S.L. Decimas C.C. Portal de La Marina, Local B-22.

9. EP 40612012 .. Pro-1601. Peticions. Concepción Nacher Bosch

10. Resultats analítics de l'aigua de consum públic. Aguas de Valencia S.A.

11. EP 449/2012. Pro-6701. Aigua Potable i Clavegueram

12. EP450/2012. Pro-4408. Urbanisme. Disciplina. José Edilberto Salazar Villada. 3a Multa Coercitiva.

13. EP 452/2012. Pro-5803. Educació. les Xebic

ORDRE DEL DIA


1. Aprovació Acta sessió anterior.
2. 1601. Peticions. Ús dependències municipals.
3. Ep 377/2012. 2201 RR.HH. Personal Funcionari. Agent P.L. Enrique Daniel Villalba Colomer.
4. Escrit Col·legi Oficial de Farmacèutics D'alacant.
5. 3003.2012.17. Subvencions. Diputació Provincial. Sol·licitud subvenció ajuda obra denominada "MILLORA del Pou Pamis II d'Abastiment d'Ondara" A executar per la Diputació Prov. Anualitat: 2012.
6. EP 373/2012. 1601. Peticions. Oid Dog Tahoo.
7. 5403.2012.01. O.V.P. amb taules i cadires. Josefa Martin Al bo Garcia de la Reina. Bar "L'ORATGE"
8. 5403.2012.23. O.V.P. amb taules i cadires. Francisca Tur Perelló. "Allí Baix Bar"
9. EP 25/2012. 5403. O.V.P. amb taules i cadires. Vicente José Castellano Fornés. Bar "EURO"
10. EP 64/2012. 5403. O.V.P. amb taules i cadiresYves Gregori Bosch. "BAR Campanar"
11. Conclusió tràmitació i arxiu definitiu expedients 4602. C.A.
12. Ep 412/2012. 4420 Neteja de Solars. Patrimonial Ondara, S.L.
13. Ep 319/2012. 1601 Peticions. Esport.. II Trofeu Vila d'Ondara-Serra Segària de Ciclisme.

ORDRE DEL DIA

 

1. Aprovació Acta sessió anterior.

2. Ep 193/2012. Procediment 5402. Guals. Doménech Corral Sl.

3. 8010. Servejs Socials. Targetes Estacionament. Juliana Chaves Molina

4. Ep 32/2012. 5403. O.V.P. amb Taules i Cadires. Maria Asuncion Moll Camps. Bar El Galliner

5. Expedients 4406.2012. Urbanisme. Obres Menors.

6. Ep 270/2012. 1601 Peticions. Natalia Moncho Torrealba.

7. Ep 212/2012. 2205 Relacions sindicals.

8. Ep 370/2012.1601 Peticions. Festers de la Soledat 2013

9. Ep 372/2012. 2404 Contractacio subminist. oficina

10. Ep 116/2012. 1602. Denuncies. Ma. Teresa Pico Miralles

11. Ep 285/2012. 1601 Peticions. Peluqueria Cuadros S.L.

12. 3002.2012.11. Subvencions. Agència Afic.

13. Expedient 4099.2010.03. Aprovacio Conveni Salvador Aguilar Morell. Aplaçament Quotes Furs i Germanies II. Desestimació fracionament i inici via apremi.

14. Sol·licitud eliminació torn de guardia nocturn.

15. Ep 74/2012. 5403. O.V.P. amb Taules i Cadires. Antoni Llobell Vives. "CASA Llobell"

16. Ep 214/2012. 5403. O.V.P. amb Taules i Cadires. Natalia Moncho Torrealba "CAFETERIA-BAR Segària"

17. Ep 352/2012. 4303 Medi Ambient. Alberg. Interessat: Unió Musical d'Ondara

18. Aco. Petició de Subvenció.

19. Ep 357/2012. 2012 Registre Associacions. Ondara Custom Club

20. Ep 351/2012. 2012 Registre Associacions. Comunitat de Regants d'Ondara.

21. 6701. Abastiment aigua i clavegueram. Padrons. Aguas de Valencia S.A.

22. O.N. 108/08; O.R. 79/09 Maria Teresa Caselles Miralles. Primera multa coercitiva.

23. Ep 363/2012. 5801 Consell Escolar. les Xebic d'Ondara. Reivindicació programa absentisme escolar.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació Acta sessió anterior.
 2. EP 11112012. 1601 Peticions. C.P. Sanchis Guarner
 3. EP 198/2012. 2202 RR.HH. Personal. Permisos
 4. Certificació Núm. 3 Obres d'accés al Parc Comercial.
 5. 4406. Urbanisme. Obres Menors.
 6. 4602.2012.11. C.A. De Javier Moncho Mas.
 7. RGED 4736. Acord Assemblea General Consorci Bombers

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació Acta sessió anterior.
 2. EP 18712012. Comissió Festes de la Soledat 2013.
 3. 4008.Serveis Econòmics. Aprovació factures (0912012)
 4. EP 5212012. 4420. Neteja de Parcel·les.
 5. 1601 Peticions. Dependències Municipals.
 6. EP 14212012. 5402. Trànsit i Vies Públiques. Guals. Baixes.
 7. 8010. Serveis Socials. Targetes Estacionament.
 8. Convocatòria Jornada Indicadors Afic.
 9. EP 11912012. 5403 Ocupació Via Pública Taules I Cadires.
 10. EP 24512012. 4407 Llicències 1a. Ocupació.
 11. les Xebic d'Ondara. Petició adquisició llibres Biblioteca Municipal.
 12. Pedro Sastre Català. Informàtic Ajuntament.
 13. 4405.2011.34. Obres Majors. Javier Moncho Mas.
 14. 4404. Pai Furs i Germanies.

ORDRE DEL DIA

 1. Aprovació Acta Sessió Anterior.
 2. Arxiu Expedients Activitats Comercials.
 3. Expedient 6612012. Procediment 5402. Guals.
 4. Expedient 6712012. Procediment 5402. Guals.
 5. Expedient 4008.2012.002.08. Aprovació Factures.
 6. E.P. 13612012. Peticions. Antonio Cavero Sanchis.
 7. E.P. 18212012. Informe de La Policia Local. "Taller Ximo".
 8. 2202. RR.HH. Personal. Permisos.
 9. 1601.2012.129. Poda pins Aulari de Música.
 10. Comissió Festes de la Soledat 2013. Petició ús Prado.
 11. Ep 10912012. Victor Noguera Avellà. Petició ús Plaça de Bous.
 12. Expedients 4406. Urbanisme. Obres Menors.
 13. 4406.2012.70. Urbanisme. Obres Menors.Francisco Gil Salort.
 14. EP 14312012. Urbanisme. Tancament de Solars.
 15. Enrique Garcia Moncho. Recurs de Reposició. Expedients 4604.2012.04; 5403.2012.36.
 
 
Powered by Phoca Download