Catalan Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish
Up

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1166/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.
3. EP 1261/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: M2. ASUNCIÓN MOLL CAMPS
4. EP 1238/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: HOTEL RAMIS S.L.U.
5. EP -/2013. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
6. MATÈRIA 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA DE CONSUM PÚBLIC.
7. MATÈRIA 40. SERVEIS ECONÒMICS.
8. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ PROVINCIAL.
9. EP 1239/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. CATHYDE BOS
10. EP 1256/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. FORN DE BLAT I FARINA S.L.
11. EP 1124/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ACTUACIÓ MUSICAL CAFÉ "SENDRA"
12. EP 1209/2013. MATÈRIA 5401. O.V.P. BASTIDES. COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER EL VERGER 2
13. MATÈRIA 4600. ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
14. MATÈRIA 4600. ACTIVITATS. ARXIU D'EXPEDIENTS.
15. EP 680/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. ENNOVA ENERGIA SPAIN S.L.
16. EP 450/2012. MATÈRIA 4408. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. JOSE EDILBERTO SALAZAR VILLADA.
17. EP 261/2013.MATÈRIA 4430. TANCAMENT I NETEJA SOLARS. RAUL MAR S.L. EXPEDIENT D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.
18. EP 525/2013.MATÈRIA 4430. TANCAMENT I NETEJA SOLARS. JUAN FCO. FEMENIA LLOMPART. EXPEDIENT D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.
19. EP 1283/2013. MATÈRIA 4440. URBANISME. REPOSICIÓ DE VORERES. MARIA ANGELES RIVERA GIMÉNEZ I DOS MES

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1233/2013. CONTRACTACIÓ GENERAL. PLEC DE CONDICIONS ADJUDICACIÓ CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ D'UNA BARRA DE BAR EN LES FESTES DE SANT JAUME 2013.
3. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EP 301/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSATS: SALVADOR SALORT I M2 PILAR BIOT.
5. E.P. 575/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. LL.A. LOIX SPORT, S.L.
6. E.P. 1201/2013. MATÈRIA 4602. C. A. CASA PIOCHEUR SPAIN, S.A.
7. E.P. 1200/2013. MATÈRIA 4602. C.A. ASCENCIÓN LOPEZ HEREDIA
8. E.P. 477/2013. MATÈRIA 4602. C. A. OLD DOG, C.B.
9. MATÈRIA 46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.
10. EP 1212/2013. MATÈRIA 5401. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. JESÚS MARIA PRADOS GABAR!.
11. EP 1103/2013. MATÈRIA 5401. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. PEDRO MARTÍNEZ SAMPERE.
12. EP 1222/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTA D'OFICI. ZONA D'APARCAMENT UTILITZADA PER CONSUM S.C.L. EN BLASCO IBAÑEZ N. 54. TITULAR DEL SOLAR: RESIDENCIAL B.T.B. S.L.
13. EP 960/2013. MATÈRIA 5702. FESTES DEL CRIST.
14. EP 1221/2013. PR0-3002. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. AJUDES A ENTITATS INSCRITES I PARTICIPEN EN EL NIVELL D'INICIACIÓ AL RENDIMENT EN ELS XXXI JOCS ESPORTIUS COMUNITAT VALENCIANA
15. EP 1203 I 2013. MATÈRIA 2402. CONTRACTACIÓ. CONTRACTE AMB PAU, S.L. PER A LA REDACCIÓ DEL CONCERT PREVI A LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL D'ONDARA.-
16. EP 1217/2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. G.V. ASSUMPTE: PETICIÓ SUBVENCIÓ
17. EP 1218/2013. MATÈRIA 2012. REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS.
18. EP 1204/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. M 19. EP 1191/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ISABEL GARCIA MARTÍNEZ
20. EP 1207/2013. MATÈRIA 4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES.
21. EP 883/2013. MATÈRIA 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. JUAN ORTUÑO GINESTAR.
22. EP 1254/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. ACTIVITATS DE .PROMOCIÓ SOCIAL A COL·LECTIUS VULNERABLES.
23. EP 1223/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D'OFICI. MARIA SOLEDAT SERVER VERDÚ
24. EP 1206/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D'OFICI. ROSAM. AMORÓS SUAREZ.
25. EP 210/2013. MATÈRIA 5403. OVP. TERRASSES. FRANCISCA GAYA MORANT. "LA XATA''
26. EP 489/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. DAVID GONZÀLEZ VALVERDE.

ORDRE DEL DIA
1.- EP1119/2013. PROC 2203.2013. JORNADA I HORARI DE TREBALL PERSONAL 2013.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- EP 116312013 RR.HH. PERSONAL FUNCIONARI. ASSUMPTE: COMISSIÓ DE SERVEIS DE ~AGENT DE LA POLICIA LOCAL ENRIQUE VILLALBA COLOMER .PR0-4406. URBANISME.
3.- OBRES MENORS.
4.- EP 112612013. PETICIO EULALIA PARRA NOGUERA.
5.- EP 116412013. PETICIO TALL CARRER JOSEFA TERE ORTS CARDONA
6- EP 116512013. PETICIO TALL CARRER JOSEFA TERE ORTS CARDONA
7. EP 117712013. PETECIO DE MARIA FELICIDAD ESTEBANEZ DOCE I ALTRES.
8.- EP 1177/2013. PETECIO DE MARIA FELICIDAD ESTEBANEZ DOCE I ALTRES.
9.- EP 1170/2013. PROC 1602. RECLAMACIO. INTERESSADA : MARIA RAMIS RAMON.
10.- EP 1171!2013. PROC 1602. RECLAMACIO. INTERESSADA : MARIA RAMIS RAMON.
11.- EP 1172/2013. PROC. 1602 RECLAMACIO. INTERESSADA : MARIA RAMIS RAMON.
12.- EP 1173/2013. PROC 1602 RECLAMACIONS INFORME POLICIA LOCAL EN PDA. VINYALS 1-34.
13. EP 1152/2013. PROC 5402. GUALS INTERESSADA : MARIA ROSA GAYA MORELL.
14. EP 1153/2013. PROC 5402, GUALS INTERESSAT : PEDRO RIPOLL COSTA. ALTA D'OFICI.
15. EP 1036/2013. PROC 5401. OCUPACIO VIA PUBLICA INTERESSAT : MARIO VIDAL SASTRE.
16. EP 1046/2013. PROC 5401. OCUPACIO VIA PUBLICA INTERESSAT : PERE CATALA ROSELLO.
17. EP 1162/2013.SUBVENCIO GENERALITAT VALENCIANA. AJUDA PQPI CURS 2013-2014.
18. EP 1161/2013. SUBVENCIO GENERALITAT VALENCIAN AJUDA TALLER D'OCUPACIO "REHABILITACIO PLAÇA BOUS"
19. EP 422/2013. COMUNICACIÓ AMBIENTAL. INTERESSAT: ESPECTACULOS MAXIM SOUND S. L., FRACCIONAMENT LLICENCIA ACTIVITAT.
20. PROC 4600 ACTIVITAS. DECLARACIO DE CADUCITAT.
21. EP 571/2012. PROC 4620 ACTIVITATS. DISCIPLINA. INTERESSAT : VOLKER PIEROTH, S.L. U FRACCIONAMENT.
22. EP 1211. PROC 1602 RECLAMACIONS INTERESSADA : FRANCISCA LORENZO RODRIGUEZ.
23. EP 1214/2013. PROC DANYS BENS MUNICIPALS. INTERSSAT : MAS Y MAS.
24. EP 1224/2013.PROC 1601.PETICIONS INTERESSAT : CARLOS HUMBERTO GOMEZ

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.
2. PRO-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 281/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: JOSE PEDROS PEDRO “BAR EURO”.
4. EP 1024/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: REBECA GALAN FUENTES “BAR L'ENTRA”.
5. EP 1055/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: RAUL FORNES ALCINA “BAR PRADO”.
6. EP 980/2013. ALTES GUALS. INTERESSAT : COMUNITAT DE PROPIETARIS LA CAVA.
7. EP 1139/2013. PROC 1601. PETICIONS D.ANTONIO CAVERO. COL·LABORACIO FESTA DEL CRIST.
8. EP 1138/2013. PROC 1601, PETICIONS D.ANTONIO CAVERO. COL·LABORACIÓ FESTA VERGE SOLEDAT.
9. EP 455/2012. PROC 4602. C A DE CLIPPY INTERNACIONAL SL. LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA.
10.EP 39/2012. PROC. 4602. C. A. JUAN VTE BUIGUES DIEGO. LLICENCIA OBERTURA.
11.EP 818/2013. PROC 4408.2010.02 URBANISME. DISCIPLINA PROTECCIO LEGALITAT URBANISTICA. QUARTA MULTA.
12. EP 21/2012. PROC 4408.2012.8 URBANISME.DISCIPLINA JON EKAITZ MARTIWDUO. PRIMERA MULTA COERCITIVA.
13. PROC 4405.2012.28. LESLIE ELI VIGERSTAFF. PISCINA DENEGACIO LLICÈNCIA.
14. EP 939/2013. PROC 4406.URBANISME. OBRES MENORS. MANOLO BAIDAL GALAN.
15. EP 1083/2013. PROC 4303. ALBERG DE SEGARIA. INTERESSAT : CENTRE EXCURSIONISTA D'ONDARA.
16. EP 1146/2013. PROC 4409 INFORME URBANISTIC. INTERESSADA : LAURETTE JACQUELINE MELLINK.
17. EP 633/2013. PROC. 4408. URBANISME. DISCIPLINA INTERESSADA : JOSEFA GUARDIOLA VICENS.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 929/2013 - 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. INTERESSAT: JUAN VICENTE GONZÁLEZ AGUILAR.
3. PRO-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EP 1038/2013. Mª. LUISA ALMIÑANA ESTELLES. OCUPACIO VIA PUBLICA “BAR MARJALS”.
5. EP 1029/2013. ZHANGPING S U. BAIXA ACTIVITAT.
6. PRO 2401,2010,03. OBRA BULEVAR FASE I. DEVOLUCIÓ FIANÇA A L'EMPRESA INCA.
7. PRO- 44 LLICÈNCIES D'OBRA. ARXIU EXPEDIENTS.
8. EP 699/2013. PRO 4008. SERVEIS ECONOMICS. APROVACIO FACTURES ABRIL 4/2013.
9. EP 1068/2013. PRO-3003. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. OBRES, REPARACIONS I EQUIPAMENTS DE COMPETENCIA MUNICIPAL. ANUALITAT 2013.
10. EP 1037/2013. PETICIO SUBVENCIO A CONSELLERIA. E.P.A.
11. EP 1080/2013. PETICIO FRANCISCO LLUZAR DOMENECH. TALL DEL CARRER SANT BENET, 43.
12. EP 1067/2013. PETICIO JOSE F. LLUZAR. MODIFICACIONS ASFALTAT CARRER BLASCO IBAÑEZ.
13. EP 489/2013. PETICIO DAVID GONZALEZ VALVERDE, RENUNCIA ACTIVITAT EN C/.DR. BARRAQUER, 2 LOCAL 8-BAIX.
14. EP 491/2012 . SPORT STREET, S. L. COMUNICACIO AMBIENTAL. ARTICLE ESPORTS EN CC PORTAL DE LA MARINA, LOCAL B-22
15.EP LICENCIA AMBIENTAL. QUIOSCO EN CC PORTAL DE LA MARINA, LOCAL B-29.
16. EP 1031/2013. INMACULADA PEIRO PEREZ. AMPLIACIO AUTO ESCUELA EN C/. DR. BARRAQUER, 21-LOCAL 1.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1022/2013. PR0-1601. PETICIONS. ÚS VIA PÚBLICA. FESTACARRER 2013.
3. EP 1012/2013. PR0-5402. GUALS. ALTA D'OFICI. ANTONIO GAVILÀ PERIS (HEREUS).
4. EP 1020/2013. PRO- 2212. SERVEIS ECONÒMICS. BESTRETES. INTERESSAT: RAMON LLOPIS MARIN.
5. EP 1023/2013. PR0-'1601. PETICIONS. ÚS VIA PÚBLICA. PLATAFORMA DEFENSA SANITAT PÚBLICA M.A.
6.- PR0-2401.2011.03. CERTIFICACIÓ 2 I ULTIMA. OBRES COMPARTIMENT EDIFICI "EL PRADO".
7. EP 951/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. INCREMENT BIBLIOGRÀFIC.
8. EP 246/2013. PR0-4420. NETEJA DE SOLARS. CI LEPANTO 18 - ADOSSATS.
9. PR0-46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.
10. PR0-46 ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
11. EP 1018/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: YVES GREGORI BOSCH "EL CAMPANAR"
12. EP 1019/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: ANTONIO LLOBELL VIVES "BAR LLOBELL"
13. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
14. EP 956/2013. PR0-1602. RECLAMACIÓ. MARIA VENTURA PERELLÓ MARTÍ.
15. EP 959/2013. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA URBANÍSTICA · VICENTE MUT GINER. C/ SOL 58.
16. EP 422/2012. PR0-4408. URBANISME. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. MARIA TERESA CASELLES MIRALLES.
17. E.P. 997/2013. PR0-4603. LLICENCIA AMBIENTAL. DIAGNOSI DE L'AUTOMÒBIL DE LA MARINA ALTA, S.L.
18. E.P. 157/2013. PR0-4602. C. A. SPORT STREET, S.L.
19. E.P. 995/2013. PR0-4603. LLICENCIA AMBIENTAL MK AUTOREPARATUREN, S.L.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 974/2013. PR0-8010. SERVEIS SOCIALS. TARGETA D'ESTACIONAMENT. INTERESSADA: JOSEFA SALVÀ CATALÀ.
3. EP 934/2013. PR0-1602. RECLAMACIONS I DENÚNCIES. INTERESSADA: ESTHER ESCRIVÀ MONZÓ.
4. EP 985/2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA DE SOLARS. INTERESSAT: ISABEL JUAN LULL
5. EP 986/2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA DE SOLARS. INTERESSAT: P. Y S. LUÍS Y CAMINO S.L.
6. EP 987/2013.PR0-1601.PETICIONS.AUDITORI MUNICIPAL INTERESSAT:APRODESCO
7. EP 920/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: EBANNI LEVANTE S.L..
8. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
9. EP 940/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. REINA SOFIA BARBA CAMPOVERDE. BAR "EL RACÓ"
10. EP 990/2013. PR0-1601.PETICIONS. PARRÒQUIA DE SANTA ANNA.
11. EP 935/2013. CESSIÓ A IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELECTRICA, S.A. U. TERRENYS PER A CENTRE DE TRANSFORMACIÓ EN ZONA CARRER PICASSO
12. EP 967/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. L.A. DISVALSUR S.L.
13. E.P. 966/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. L.A. AKI BRICOLAJE ESPAÑA S.L.
14. EP 943/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. EUROROMAR, S.L.
15. EP 944/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. PABLO RAYON GAYOL
16. EP. 964/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C. A. EBANNI LEVANTE, S.L.
17. EP 311/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. LAURETTE JACQUELINE MELLINK
18 EP 135/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. BAIXA. GRUP DE RADIODIFUSIÓ ACTIVA FM. S.L.
19. EP 989/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. GENERALITAT. AJUDES OBRES CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE BENS IMMOBLES DEL PATRIMONI CULTURAL C.V..
20. EP 33/2012. PR0-3002. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. ESTALVI ENERGÈTIC. INICI CONTRACTACIÓ.
21. EP 778/2013. PR0-3002. SUBVENCIONS DIPUTACIÓ. SUBVENCIONS EN MATÈRIA DE BENESTAR COMUNITARI.
22. PR0-6701. CONCESSIONARI AIGUA I CLAVEGUERAM. PADRÓ SEGONA FACTURACIÓ 2013.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. CERTIFICACIÓ N. 1 DE LES OBRES DENOMINADES "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT EN EL CASC URBÀ D'ONDARA"
3. EP 808/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. NORBERTO AROCA AROCA. RECLAMACIÓ.
4. EP 902/2013. 5402. GUALS. RECLAMACIONS INTERESSAT: LUÍS SANCHEZ ESTARCA
5. EP 947/2013. 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. ANALÍTIQUES. AGUAS DE VALENCIA S.A.
6. EP 500f2013. 5402. TRÀNSIT I VIES PÚBLIQUES. GUALS. INTERESSAT: CENTRE COMERCIAL PORTAL DE LA MARINA. ASSUMPTE: LIQUIDACIÓ DEFINITIVA 2012-2013.
7. EP 946/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. ESCANERS, IMPRESSORES I LECTORS DE CODI DE BARRES COM EQUIPAMENT INFORMÀTIC .
8. EP 931/2013. PR0-1601. PETICIONS. TALLAMENT DE CARRER. INTERESSAT: ANTONIO RODRÍGUEZ HERNANDEZ.
9. EP 921/2013. PR0-1601. PETICIONS. INTERESSAT: NORBERTO AROCA AROCA.
10. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
11. EP 467/2013. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. INTERESSAT: EUGEN TOMULESCU GOLESTEANU.
12. E.P. 441/2013. PR0-4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL. IGNACIO SEGUI JATIVA Y VICENTE SEGUI FERNANDEZ, S.L.
13. E.P. 918/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C. A. MANSESE ALICANTE 1959, S.L.
14. E.P. 445/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. ESTER FELIPE BONEU.
15. MODIFICACIÓ TARIFES SERVEI DE TAXI.
16. PR0-46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 192/2013. PR0-5402. GUALS. RECTIFICACIÓ LIQUIDACIÓ ALTA D'OFICI. INTERESSAT: AUTOREPARATUREN MK S.L.
3. EP 890/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. INTERESSAT: PEDRO ORTIZ SALESA.
4. EP 871/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. INTERESSADA: VIRTUDES SOLER SERNA
5. EP 858/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. INTERESSAT: JUAN CABRERA BERTOMEU
6. EP 838/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. INTERESSAT: JOSÉ CRISTOBAL PINEDA SEGUI
7. EP 836/2013. PR0-5402. GUALS. RECLAMACIONS INTERESSAT: JOSÉ CRISTOBAL PINEDA SEGUI
8. EP 191/2013. PR0-5402. GUALS. PLACA ALBERTO DALMAU SIVERA
9. EP 881/2013. PR0-6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA SA
10. EP 882/2013. PR0-6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A.
11. EP 676/2013. PR0-8010. SERVEIS SOCIALS. ROSA VICEDO BERNABEU. TARGETA D'ESTACIONAMENT.
12. EP 911/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. PROMOCIÓ ÚS DEL VALENCIÀ.
13. EP 827/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. MANTENIMENTS GABINETS PSICOPEDAGÒGICS.
14. EP 864/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. BANCS COM EQUIPAMENT DE MOBILIARI URBÀ.
15. EP 863/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. JOCS INFANTILS COM EQUIPAMENT DE MOBILIARI URBÀ.
16. EP 864/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. PAPERERES COM EQUIPAMENT DE MOBILIARI URBÀ.
17. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
18. EP 540/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. IRYNA KIYAYEVA.
19. EP 872/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "POLÍGON". SVITLANA YAKYMCHUK.
20. EP 765/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "GOT I TAULA".
21. EP 851/2013. PR0-1601. PETICIONS. COSME ORTOLÀ ÀLVAREZ
22. EP 901/2013. PR0-1601. BAIXA ACTIVITAT. ABDERRAZAK AVA
23. EP 861/2013. PR0-1601. PETICIONS. UNIÓ MUSICAL D'ONDARA.
24. EP 875/2013. PR0-1601. PETICIONS. CARMEN SERRANO LÓPEZ
25. EP 883/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL JUAN ORTUÑO GINESTAR.
26. EP 923/2013.PR0-1601.PETICIONS.AUDITORI MUNICIPAL AMPA C.P. SANCHIS GUARNER
27. EP 924/2013. PR0-1601. PETICIONS. D. ANTONIO CAVERO SANCHIS. RECTOR PARRÒQUIA.
28. EP 873/2013. PR0-4604. ACTIVITATS. L. A. MARINA MARINELA CRISTINA. DESISTIMENT.
29. EP 810/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: SANTIAGO BOLUDA IÑARETA.
30. EP 887/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. PEREZ BARBER Y VILLA C.B.
31. E.P. 870/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. PROMOCIONES JADE, S.A.
32. E.P. 140/2012. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. AJUDES EN PREVENCIÓ, S.L.
33. E.P. 479/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. LA. LEOPOLDO DOMENECH GINESTAR
34. EP 885/2013. SANDRA MALGORZATA BIGUS. PAGAMENT COSTES PROCESSALS.
35. COMUNITAT DE PROPIETARIS PORTAL DE LA MARINA PETICIÓ MILLORA SENYALITZACIÓ D'ACCÉS AL PARC COMERCIAL.
36. EP 633/2013. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. JOSEFA GUARDIOLA VICENS.
37. EP 889i2013. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. JEAN JACQUES KELLER.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. INFORME OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL SOBRE ARBREDA CARRERS ANTIC CAMP DE FUTBOL, DÉNIA I SANT JAUME.
3. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EP 837/2013. PR0-1601. PETICIONS. CARRETERS I CAVALLISTES.
S. EP 841/2013. PR0-1601. PETICIONS. MAGDA MIÑANA GARRIDO
6. EP 867/2013. PR0-1601. PETICIONS. RECTOR PARRÒQUIA SANTA ANNA. D. ANTONIO CAVERO SANCHIS.
7. EP 869/2013. PR0-1601. PETICIONS. SUBVENCIÓ ONDARA CUSTOM CLUB.
8. EP 819/2013. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. INTERESSAT: MASTER VE ENERGY S.L.
9. EP 552/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRA MAJOR. INTERESSAT: PURA MENGUAL LLOMPART.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 544/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS INTERESSAT: ENDESA GAS TRANSPORTISTA SL.
4. EP 218/2013. PR0-5402. GUALS. PLACA TALLERES HERMENEGILDO GARCIA SL.
5. EP 808/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. C/. AUSIÀS MARCH, 9.
6. EP 625/2013. PR0-5402. GUALS. RECLAMACIONS. INTERESSAT: CARMELO SANCHEZ SANCHEZ
7. EP 699/2013. PR0-4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES ASSUMPTE: APROVACIÓ FACTURES.
8. EP 822/2013. PR0-1601. PETICIONS. EDIFICI EL PRADO INTERESSAT: FESTERS DEL CRIST 2013.
9. EP 828/2013. PR0-1601. PETICIONS. AUDITORI. INTERESSAT: FESTERS DEL CRIST 2013.
10. EP 753/2013. PR0:.4303. MEDI AMBIENT. ALBERG. INTERESSAT: CLUB D'ATLETISME ONDARA.
11. EP 755/2013. PR0-1602. RECLAMACIONS. BROSSA. INTERESSAT: VICENTE GIMÉNEZ VILA- SUVIMA S.A.
12. EP 642/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ INVERSIONS EN CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL. RECTIFICACIÓ D'ERRADA.
13. EP 829/2013. PR0-1601. PETICIONS. AJUDA ECONÒMICA I ÚS AULARI DE MÚSICA. INTERESSAT: FESTERS DEL CRIST 2013.
14. EP 830/2013. PR0-1601. PETICIONS. FESTERS SOLEDAT 2013. TALLAMENT DE CARRER.
15. EP 128/2013. PR0-4604. ACTIVITATS RECREATIVES. CANVI TITULARITAT INTERESSADA: SORAYA ANGUITA TOMAS (GOT I TAULA)
16 E.P.134/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. ABUTONIA, S.L. ACTA DE COMPROVACIÓ.
17. EP 371/2012. ESTUDI DE VOLUM DE LA PARCEL·LA 7-E. C/. AVINGUDA COSTA BLANCA, 2. INTERESSAT: FRANCISCO JAVIER RIPOLL LLACER.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 770/2013. PR0-1601. PETICIONS. AUDITORI. MARIA JOSÉ EST ARCA CARRIÓ
3. EP 772/2013. PR0-1601. PETICIONS. AUDITORI. SUZANNE BRADLEY.
4. EP 777/2013. PR0-1602.REL. CIUTADANS. RECLAMACIONS. INTERESSADA: MARIA ANGELES PIERA DOMÉNECH
5. EP 749/2013. PRO-S403. O.V.P. TAULES I CADIRES. ABDERRAZAK AVA. BAR "KEBAB".
6. EP 727/2013. PRO-S403. O.V.P. TAULES I CADIRES. JOAQUIN DALMAU SIVERA. "POLLOS PAQUI".
7. EP 669/2013. PRO-S403. O.V.P. TAULES I CADIRES. FCO. JOSÉ GONZALEZ FORNÉS. BAR "LA BOMBILLA".
8. EP 689/2013. PRO-S403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR CAFETERIA LAURA C.B ..
9. EP 729. PR0-1602. RECLAMACIÓ. MANUEL VAZQUEZ GONZALEZ.
10. EP 192/2013. PRO-S402. GUALS. ALTES D'OFICI AUTOREPARATUREN M.K. S.L. C/. TOMAS EDISON S
11. EP 271/2013. PRO-S402. GUALS. ALTES D'OFICI MIGUEL ALVAREZ S.L.- GABRIEL MIRÓ 20.
12. EP 759/2013 TRÀNSIT I VIES PÚBLIQUES. GUALS.BAIXES. JOSÉ A. DOMÉNECH PELEGRÍ.
13. EP 720/2013 TRÀNSIT I VIES PÚBLIQUES. GUALS.BAIXES. JUAN BTA. SERRA FERRER.
14. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
15. EP 21/2012. PR0-4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA JON EKAITZ MARTINDUO.
16. PR0-4408.2010.02. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. TERCERA MULTA COERCITIVA.
17. PR0-4603. ACTIVITATS. LLICÈNCIA AMBIENTAL. GINA GABRIELA COURIG. PESCATERIA.
18. PR0-46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.
19. CERTIFICACIÓ N. 9 DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ PAl PATINS URBÀ.
20. EP 740/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. INTERESSAT:AR-KAT-RECVCLING. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ TAXA LLICÈNCIA OBERTURA.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 71272013. PRO-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. EQUIPAMENT DE INSTAL.LACIONS CULTURALS. I
3. EP 711/2013. PRO-30123. SUBVENCIONS. DIPUTACIO. OBRES REHABILITACIO EN MONUMENTS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
4. EP 308/2012.,OBRES ’ACCES PARC COMERCIAL. CERTIFICACIO N. 4 I ULTIMA. I
5. EP 650/2013. PRO-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIO. HORTS URBANS.
6. EP 651/2013. PRO-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIO. DESPESA CORRENT I INVERSIÓ EN AGRICULTURA.
7. EP 702/2013. PRO-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIO. FIRES I EVENTS COMERCIALS.
8. EP 703/2013. PRO-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIO. ACTUACIONS EN MATÈRIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.
9. EP 510`/2013. PRO- 22`02. RR.HH. PERSONAL. PERMISOS. EXCEDÈNCIA VOLUNTÀRIA JOSE MANUEL ABAD FERRIS.
10. EP.569/2013. PRO-2202. RR.HH. PERSONAL. PERMISOS. RECONEIXEMENT GRAU PERSONAL FUNCIONARI.
11. EP 66'7/2013. PRO­RR.HH. PERSONAL. PERMISOS. PERMIS PATERNITAT JOSE MANUEL `ABAD FERRIS.
12. PRIMERS PREMIS “VIOLÈNCIA DE GÈNERE"
13. EP 671/2013. PRO-4602. ACTIVITAT`S­ C.A. CESSE ACTIVITAT "FERRETERIA SEGARIA"
14. EP 504/2013. PRO-1602. RECLAMACIONS. JOAN GIL SANTACANA.
15. EP 699/2013. PRO-400,8. SERVEIS ECONÖMICS. DESPESES ASSUMPTE: APROVACIO FACTURES.
16. PRO-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
17. EP 688/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. GEOFFRAY S.L. BAR “FRATELI".
18. EP 678/2013. PRO-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. SVITLANA YAKYMCHUK “BAR POLIGON".
19. EP 653/2013. PRO-1601. PETICIONS. MARIA ISABEL GARCIA MARTINEZ.
20. EP 629/2013. PRO-1601. PETICIONS. Ma. ASUNCION MOLL CAMPS “EL NOU GALLINER"
21. EP 677/2013. 5402. GUALS. RECLAMACIONS INTERESSAT: VICENTE ANTONIO BARBER MORELL
22. EP 676/2013. PRO-8010. SERVEIS SOCIALS. ROSA VICEDO BERNABEU. TARGETA D'ESTACIONAMENT.
23. PRO-46. ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
24. PRO-46. ACTIVITATS. ARXIU EXPEDIENT D'OFICI.
25. EP. 645/2013. PRO-4604. ACTIVITATS RECREATIVES. MARIA CRISTINA TUDOSE. BAR “TIA ROSITA"
26. EP. 668/2013. PRO-4602. AcTIvITATs. c.A. KIKo RETAIL ESPAÑA, s.L.
27. EP 591/2013. PRO-4603. AcTIvITATs. L_A. RODRIGO VIDAL EscRIvÀ.
28. EP. 684/2013. PRO-4602. AcTIvITATs. c.A. FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.
29. EP. 537/2012. PRO-4602. ACTIVITATS JOSEP MANEL GINER FERRANDO
30. EP. 685/2013. PRO-4602. ACTIVITATS. C.A. COSTA BLANCA MOVILES, S.L.
31. EP. 429/2013. PRO-4408. URBANISME. DISCIPLINA. CASA FORTA O “MAYORAZGO"
32. EP 665/2013. PRO-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. VICENTE SALVADOR PERIS ZARAGOZA.
33. EP 700/2013. PRO-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. JOSAL C.B..

ORDRE DEL DIA
1.APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2.EP 470/2012. PRO-2401. CONTRACTACIÓ. ASSUMPTE: RENOVACIÓ DEL CASC URBA. Modificat nº 1. ELSAMEX S.L.
3.EXPEDIENT NÚM. 144/2013 (2401.2010.03) INTERESSAT: INCA, BERNADAGOLF, PALFER, U.T.E. ASSUMPTE: RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS EN L'OBRA DE RECONVERSIÓ DE L’ANTIGA TRAVESSIA N-332 EN CENTRE COMERCIAL OBERT, FASE I.
4.EP 529/2013. PRO-4406. OBRES MENORS. PATRIMONIAL ONDARA S.L.
5.PRO-4604.LLICÈNCIA AMBIENTAL.ACTIVITAT RECREATIVA. DESESTIMENTS EXPEDIENTS.
6.EP 619/2013. PRO-5402. GUALS. RECLAMACIONS. PEDRO PONS GINESTAR
7.EP 636/2013. PRO-5402. GUALS. CANVI DE NOM CDAD PROP EDIFICIO SEGÀRIA – COCHERAS.
8.EP 632/13. PRO-2805. PADRÓ D'HABITANTS. REVISIÓ ANUAL XIFRES POBLACIÓ.
9.EP 61/2013. PRO-5402. GUALS. RECLAMACIONS MARIA ROSA PÉREZ PÉREZ.
10.EP 523/2013. PRO-NETEJA I TANCAMENT SOLARS. TENENBI JUMA S.L.
11.EP 525/2013. PRO 4420-NETEJA I TANCAMENT SOLARS. TENENBI JUMA S.L.
12.EP 526/2013. PRO 4420-NETEJA I TANCAMENT SOLARS. PROMOCIONES Y SERVICIOS LUIS I CAMINO S.L.
13.EP 302/2013. PRO-5402. GUALS. PEPA ROMANS MIÑANA
14.EP 496/2013. PRO-4405. OBRES MAJORS. FRAIDA KIRILINA.
15.PRO-1602. RECLAMACIONS. JOAQUINA ASUNCION GARRIDO ZARAGOZA.
16.EP 642/2013. PRO-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. INVERSIONS EN CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 584/2013. PR0-5403; O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR CITRIC CAFÉ LOUNGE.
4. · EP 59/2013. PR0-1602. RECLAMACIONS AKI BRICOLAJE ESPAÑA S.L.U.
5. PRO. 8700. FOMENT OCUPACIÓ. PLA D'OCUPACIÓ LOCAL.
6. PR0-2401. EXP. 8/2010. MUR CAMÍ MOLLONS. DEVOLUCIÓ AVAL CLASICA URBANA S.L.
7. EP 590/2013. PR0-5401. O.V.P. CONTENIDORS. MAXAIMPER S.L.
8. EP 149/2013. PR0-4603. LLICÈNCIA AMBIENTAL. ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA. 1897 INTERTRADE S.L.
9. PR0-4405.2012.10. URBANISMES. OBRES MAJORS. JOSÉ VICENS SESÉ.
10. EP 582/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C. A. DETAILCAR C.B.
11. EP 605/2013. PR0-4602. ACTIVITATS RECREATIVES. ANDRÉS HERNANDEZ GILABERT. "CITRIC"
12. EP 583/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C. A. ELECTR0-21 LA MARINA S.L.
13. EP 358/2013.PR0-4603.ACTIVITATS.LLICÈNCIA AMBIENTAL VOLKER PIEROTH S.L.U.
14. PR0-6701. CONCESSIONARI ABASTIMENT AIGUA RESULTATS ANALÍTIQUES
15. EXPEDIENT EP. 607/2013. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. "ACTIVITATS EN MATERIA DE JOVENTUD".
16. EXPEDIENT EP. 538/2013. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. "ACTIVITATS EN MATERIA DEL CIUTADÀ EXTRANGER".
17. EXPEDIENT 551/2013.SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. "PROGRAMES I ACTIVITATS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LES DROGODEPENDÈNCIES".
18. EXPEDIENT 577 /2013. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. "PROGRAMES D'ACTIVITATS PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS I PREVENCIÓ DE LA VIOLENCIA DE GENERE".

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2.- EP 539/2013. SUBVENCIO DIPUTACIO AJUDES CONSORCI BOMBERS 2013.
3.- EP 509/2013. GUALS. BAIXA PLACA 788 ZEUS SERRANO SOLER.
4.- EP 574/2013. CADUCITAT EXPEDIENT. HELADERIA VERD U S L..
5.- EP 575/2013. CADUCITAT EXPEDIENT. LOIX ESPORT , S. L.
6. EP 53512013; PORC 5403,0CUPACIO VIA PUBLICA TERRASSA. ROSARIO GONZALEZ FORMOSO ,.TASCA 1 "
7. EP 508/2013. PRO 5402 GUALS. CANVI TARIFA. VICENTE MASANET GOMIS.
8. EP 497/2013. TELEFONICA MOVILS ESPAÑA S A.
9. PROC 1601. FRANCISCO COSTA LOPEZ. AJUDA RAID SOLIÒARI MARROC.
10. PIMON. RELACIO REBUTS IMPAGATS ESCOLETA INFANTIL MUNICIPAL.
11. EP 581/2013. PRO 2010. CONVENI COL·LABORACIO COLLA DE DOLÇAINERS D'ONDARA.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP. 50712013. FRANCISCA LORENZO. PETICIO LOCAL CASA CULTURA.
3. PATINS URBANA S L. INFORME TECNIC SOBRE REDONA EN RONDA GENERALITAT.
4. EXP. O M. 6110. TOMAS ARRIBAS SAMPEDRO. INFORME TECNIC FINAL OBRA.
5. EP 48112013. URBANISME OBRA MENOR.CAMPELL LAMONT GOLF SL EN AV. COSTA BLANCA, 4-1°.DENEGADA.
6. EXPEDIENT 50612013.SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. ASSUMPTE:PLA D'AJUDES ALS AJUNTAMENT I ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 2013.
7. EP 57912013. 4404 D. SALVADOR AGUILAR MORELL. FURS I GERMANIES II.
8. EP.580I2013. INFORMES SOBRE DRET D'INFORMACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
9. EP 46612013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. LILIANE CUSNIR.RECLAMACIO DANYS VEHICLE.
10. EP 305/2013. FRANCISCO GONZALEZ FORN ES. PRO- 4408.URBANISME DISCIPLINA.
11. EP 467 /2013.MIGUEL S. MARTI TERRADES. QUEIXA OBRES. PR0-1602.RECLAMACIONS
12. EP 374/2012. Ma. JUANA IVARS CRESPO. PROC-1602.RECLAMACIO BAIXA BROSSA.
13. EP 459/2013. AQUILINO ALVAREZ VALLES RECLAMACIO TARIFA TAXA GUAL, C/. SANT JAUME, 65
14. EP 568/2013. "NEW HAPPY DOG S L".TANCAMENT
15. EP 401/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. SALVADOR MESTRE DOMENECH
16. EP 402/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. Da. MARIA VICENTA FRASES PORTOLES.
17. EP 403/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. D. VICENTE NOGUERA BALLESTER.
18. EP 404/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. D. VICENTE NOGUERA BALLESTER.
19. EP 405/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. Da. DOLORES ALBERT ALVAREZ.
20. EP 406/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. D. VICENTE NOGUERA BALLESTER.
21. EP 407/2013.PR0-4420. NETEJA DE PARCEL·LES. HEREUS DE ANTONIO OLIVER CABRERA
22. EP 475/2013.PRO 4604 LLICENCIA AMBIENTAL BAR RESTAURANT REINA SOFIA BARBA CAMPOVERDE.
23. EP 136/2013. PROC 4602.LLICENCIA AMBIENTAL NATURA GANDIA, S. L.
24. EP. 446/2013. PROC. 4602. COMUNICACIO AMBIENTAL. DEICHMANN CALZADOS, S.L
25. EP 153/2013. PROC 4405.URBANISME. OBRES MAJORS. LUIS SANCHEZ ESTARCA. MAGATZEM EN C/. FERRERS, 14.
26, PIMON. MODEL INSCRIPCIO FAMILIAR EN PISCINA MUNICIPAL.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 49512013. PR0-1601. PETICIONS. ACTES RELIGIOSOS. RECTOR ANTONIO CAVERO SANCHIS.
3. INFORME OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL ARBRES COL·LEGI SANCHIS GUANER (ZONA CI. DÉNIA)
4. EP 1212013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES REINA SOFIA BARBA CAMPOVERDE "BAR EL RACÓ"
5. EXPEDIENT 4008.2012.002.07. SERVEIS ECONÒMICS. ASSUMPTE: APROVACIÓ FACTURES.
6. PR0-46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.
7. EP 44212013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. BAR "POLÍGON".
8. EP 43812013. PR0-1601. PETICIONS MERCADONA S.A.
9. EP 43712013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. MANUEL GÓMEZ LÓPEZ. GELADERIA "XIXONENCA".
10. CERTIFICACIÓ N. 9 DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ PAI PATINS URBÀ.
11. EP 498/2013. PR0-8010. SERVEIS SOCIALS. ANGELES CASTILLO ESTEBAN.
12. EP 499/2013. PR0-1601. PETICIONS. AMADEM
13. EP 373/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. CASA PEPA RESTAURANT S.A. - BAR "SENDRA"
14. EP 500/2013. PR0-5402. GUALS. RECLAMACIONS. CENTRE COMERCIAL PORTAL DE LA MARINA.
15. EP 434/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. AUTODIESEL MARINA ALTA C.B.
16. EP 435/2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. CECOSA HIPERMERCADOS S.L.
17. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
18. EP 465/2013. PR0-1602. RECLAMACIONS. LEOPOLDO MATA SANTOS- IBERDROLA
19. ESCRIT AL·.LEGACIONS INCA-BERNADA GOLF-PALFER, UTE. ACORD JGL 20/04/2012.
20. E.P.425/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C.A. AVENTURA ESTELAR, S.L. ACTA DE COMPROVACIO LLICENCIA OBERTURA
21. E.P.444/2013. PR0-4602. C.A. SIZAIKA, S.L..LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
22; E.P.423/2013. PR0-4603. ACTIVITATS. L.A. AVA ABDERRAZAK ACTA DE COMPROVACIO LLICENCIA OBERTURA.
23. PR0-46. ACTIVITATS. CESSE I ARXIU EXPEDIENTS.
24. PR0-6701. ABASTIMENT AIGUA CONSUM PÚBLIC AGUAS DE VALENCIA S.A.
25. FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL. EXERCICI 2013.
26. EP 90/2012. PR0-1602. DENÚNCIES. JOSE FERNANDO SOLER LLEDÓ.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 340/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. BERNARDO MIÑANA MIRALLES.
4. PR0-'4405.2011.16. URBANISME. OBRES MAJORS. MARIA MOLINA SASTRE.
5. EP 328/2013. PR0-4604. ACTIVITATS RECREATIVES. MIGUEL PARRA ARDOY.
6. EP 557/2012. PR0-4604. ACTIVITATS ReCREATIVES. FRANCISCO ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ. "BAR TAURINO".
7. EP 333/2013. PR0-4602. ACTIVITATS. C. A. BOOKWORLD ESPAÑA S.L.
8. E.P. 360/2013. PR0-4602. C. A. JOSE PEREZ FELICES I MARIA RIERA SEGUI
9. EP 365/2013. PR0-4602. C. A. ASISTENCIA Y SUMINISTROS INFORMATICOS ONDARA, S.L.,
10. E.P. 68/2013. PR0-4602. C.A. MICHAEL DUONG VAN VO
11. E.P. 361/2013. PR0-4602. C.A. IVARS QUADRES, S.L.
12. PR0-2401. EXP. 04f2010. PLAN E. MILLORA ENERGÈTICA. MORANT PASCUAL HERMANOS S.L.
13. CONVOCATÒRIA JORNADA DE COORDINACIÓ AFIC 2013.
14. EP 424f2013. PR0-5706. CULTURA. CURSETS. Ma. ROSARIO MARTÍN SESÉ.
15. EP 380f2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. DOLORES VICENTA SALVA PUIG.
16. EP 171f2013. PR0-5402. GUALS. ALTES D'OFICI. FRANCISCO FORNES COSTA.
17. EP 345f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES PDA. TOSSALS 5-49.
18. EP 309f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES PDA. TOSSALS 5-60.
19. EP 347f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES PDA. HORTETES DE PAMIS 7-138.
20. EP 348f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES PDA. HORTETES DE PAMIS 7-410.
21. EP 346f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES PDA. HORTETES DE PAMIS 7-76.
22. EP 344f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES PDA. HORTETES DE PAMIS 7-76.
23. EP 343f2013. PR0-4420. URBANISME. NETEJA SOLARS. Cf. SOL 66. DOLORES ALBERT ALVAREZ.
24. EP 589f2012. PR0-4420. URBANISME. NETEJA SOLARS. Cf. TRINQUET 6. ONDARA MARJALS S.L ..
25. EP 448f2013. PR0-2204. RR.HH. PERSONAL. 01.55. JUAN JOSÉ HERRAiz sANCHEZ.
26. EP 449f2013. PR0-4004. SERVEIS ECONÒMICS. SUBVENCIONS.INTERESSAT:CAPPEV.
27. EP 450f2013. PR0-1601. PETICIONS. AUDITORI. FESTERS DEL CRIST.
28. ESCRIT SUBDELEGACIÓ GOVERN A ALACANT. CONCENTRACIÓ 9f03f2013.
29. EP 451f2013. PR0-1601. PETICIONS. DISCOMÒBIL. FESTERS DEL CRIST.
30. EP 452f2013. PRO- 4004. SERVEIS ECONÒMICS. SUBVENCIONS. A.C.O.
31. EP 453f2013. P.R0-1601. PETICIONS. ACTE RELIGIÓS. ANTONIO CAVERO SANCHIS. RECTOR.
32. PR0-6701. ABASTIMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM AGUAS DE VALENCIA S.A. 1a FACTURACIÓ 2013.
33. CONVENI BÀSIC BILATERAL ENTRE L'AJUNTAMENT I LA DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT - ALACANT.
34. EP 13f2012.PR0-4604.ACTIVITATS.LLICÈNCIA AMBIENTAL MARIA DOLORES VIDAL CAMARENA.

 
 
Powered by Phoca Download