Catalan Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish
Up

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 1793/2013. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. INTERESSADA: MARIA ANGELES FORNES COSTA
4. EP 1965/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. JOSÉ GINER DOMÉNECH.
5. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ÚS AUDITORI MUNICIPAL.
6. PR0-4406.2009.77 URBANISME. OBRES MENORS • INTERESSAT: SUSANA DELLA VALLE ALVAREZ
7. EP 1410/2013. MATÈRIA. 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: PEDRO ARAQUE PERONA
8. EP 1618/2013. MATÈRIA. 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: JOSÉ MIGUEL MARTÍNEZ ZARAGOZA.
9. EP 176/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. INTERESSAT: COMUNIDADES HOUSES S.L. ASSUMPTE: RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER TERESA AVELLÀ MORELL.
10. EP 1827/2013. MATÈRIA 4603. LLICÈNCIA AMBIENTAL DON DINO LEVANTE, S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
11. EP 1603/2013. MATÈRIA 4604. LL.A.A.R. INTERESSADA: SUSANA CERVILLA CRESPO CANVI DE TITULARITAT.
12. EP 97/2012. MATÈRIA 4604. LL.A.A.R. INTERESSADA: SVITLANA YAKIMCHUK LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA.
13. EP 1370/2013. SUBVENCIÓ EMCORP. SERVEF.
14. MATÈRIA. 4405.2006.59. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: INMUEBLES DENIANOVA S.L.
15. PR0-4405.2006.68. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: RESIDENCIA BTB SL.
16. PR0-4405.2006.70. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: RESIDENCIA BTB SL.
17. PR0-4405.2007.21. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: RESIDENCIA BTB SL.
18. PR0-4405.2007.22. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: RESIDENCIA BTB SL.
19. PR0-4405.2007.25 URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: CATALA LA MODA SL.
20. PR0-4406.2007.115 URBANISME. OBRES MENORS. INTERESSAT: JOSE LUIS DOMENECH BOSCH
21. PR0-4406.2009.28 URBANISME. OBRES MENORS. INTERESSAT: BRIGITTA EKWUAZI
22. PR0-4406.2009.77 URBANISME. OBRES MENORS. INTERESSAT: SUSANA DELLA VALLE ALVAREZ

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 470/2012. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. CERTIFICACIÓ N. 7 DE LES OBRES DENOMINADES "RENOVACIÓ PAVIMENT EN EL CASC. URBÀ D'ONDARA''.
3. MATERIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EXP. NO 4602.1597.2013 C.A. DE FRANCISCA FERRANDO MULLOR PER A LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA.
5 MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. APROVACIÓ FACTURES.
6. EP 1938.SUB. CONSELLERIA ASSEGURANCES PERSONAL PROTECCIO .CIVIL.
7. PETICIO EL HAOUFI SIHAM, PAGAMENT DACIO PLUS VALUA VIVENDA C/. PINTOR SOROLLA, 10-1-DR.
8. EP 16/2013, DENUNCIA A M!!. DOLORES VIDAL CAMARENA. BAR CAFETERIA XOCALETIRA EN C/. PINTOR MURILLO, 22- BAIX. DENUNCIANT: FRANCISCA BAlDA FERRER .
9. EP 1885/2013. ABASTIMENT AIGUA POTABLE INFORME .
10. EP 1370/2013.- CONTRACTACIO PERSONAL ENCORP I AJUDA DOMICILI.
11. EP 1686/2013. PATINS URBANA. QUOTES DE DOLORES ALBERT ALVAREZ.
12. EP 819/2013. MASTER VE ENERGY SL. DISCIPLINA URBANISTICA.
13. EP 1856/2013. FRANCISCA GAYA MORANT. MODIFICACIO PERGOLA TERRASA BAR LA XATA.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1851/2013. MATÈRIA 2290. RR.HH. PERSONAL FUNCIONARI. COMISSIÓ DE SERVEIS AGENT DE LA POLICIA LOCAL. NORBERTO SERGIO ZAMORA RODRÍGUEZ.
3. EP 1732/2013. RECLAMACIONS POLICIES LOCALS SOBRE DENEGACIÓ DE CANVIS DE TORN.
4. EP 1862/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ANTONIO DONET CAMARENA.
5. EP 1889/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ESTHER ANDRÉS GONZALEZ.
6. EP 1863/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ACTUACIÓ MUSICAL "BAR TAURINO"
7. EP 1902/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. JUAN JOSÉ MAHIQUES IVARS. ACO.
8. EP 1713/2013. MATÈRIA 5403. OCUPACIÓ TAULES I CADIRES. CANDEL MARQUEZ C.B. "BAR TAURINO"
9. EXPEDIENT 2212.2012.01. SERVEIS ECONÒMICS. BESTRETES. INTERESSAT: VICENT VIVES POQUET.
10. MATÈRIA 5403. OVP. TERRASSES. DOLORES VIDAL CAMARENA - LA XURRERIA BAR.
11. EP 1867/2013. MATÈRIA 5403. OVP. TERRASSES. KERPAL KAUR. BAR AVENIDA.
12. EP 1872/2013. MATÈRIA-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. VICENTE FRASÉS BOLUFER.
13. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
14. EP 1884/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. SUN PLANET, S.A.
15. EP 1886/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. ROSA FORNES VICENS
16. EP 1047/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. PATRICIO ANTONIO LARA MUÑOZ
17. EP 1765/2013. MATÈRIA-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: ANA MARIA PEREZ RIERA.
18. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. APROVACIÓ FACTURES.
19. EP 607/2013. ACTIVITATS EN MATÈRIA DE JOVENTUT. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL.
20. EP 1341/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL.A. GUILLERMO BOSCÀ ESCRIVÀ. CANVI TITULARITAT.
21. EP 1880/2013. PR0-3003. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. EQUIPAMENT AGRUPACIONS LOCALS DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1695/2013. MATÈRIA 4405. URBANISME. OBRES Mi\JORS. CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL I RESTAURACIÓ COBERTA CASA FORTA C/ SOL 27 I 29.
3. EP 1743/2013. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENT VESTUARI ALUMNES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS TEMPORADA 2013-2015.
4. EP 1441/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. COMUNITAT PROPIETARIS EDIFI SAN ANTONIO 23 (C/ FURS)
5. MATÈRIA-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
6. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. LOCALS SENSE LLICÈNCIA.
7. 1819/2013~ MATÈRIA 4420. NETEJA DE PARCEL·LES. DENÚNCIA. MARIA FCA. GARCIA BISQUERT.
8. EP 1819/2013. MATÈRIA 4420. URBANISME. NETEJA DE PARC EL· LES. INTERESSADA: FRANCISCA PORTOLES DOMÉNECH
9. EP 1835/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ISABEL SÀNCHEZ SANCHEZ.
10. MATÈRIA 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A.
11. EP 320/2013. MATÈRIA.2401. CONTRACTACIONS. ILUMINACIÓ GLORIETA.
12. EP 1839/2013. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ; REALITZACIÓ D'ACTUACIONS DE DESPESES CORRENTS RELACIONADES EN AGRICULTURA ANY 2013.
13. EP 1701/2013. MATÈRIA 5401. OCUPACIÓ VIA PÚBLICA. R.A.T. HERMANOS HERNANDEZ.
14. EP 1866/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. INTERESSAT: CLUB CICLISTA PEDREGUER ASSUMPTE: ORGANITZACIÓ XXVIII VOLTA CICLISTA A LA MARINA
15. EP 1868/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. , FRANCISCO GALLEGO MORA
16. EP 1869/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. IRENE MORATA NOGUERA
17. EP 1870/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. AMPARO LULL CHESA.
18. EP 1802/2013. MATÈRIA 4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL D2, S.C. VIRGINIA MENGUAL SALORT
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 1560/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. GRUP BAHIA CENTRES DE FORMACIÓ, S.L. CANVI DE TITULAR
4. EP 1787/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES.
5. EP 1776/2013. MATÈRIA 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA.
6 EP 702/2013. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS, DIPUTACIÓ PROVINCIAL.
7. EP 1735/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. SALVADOR GINER CARRASCO
8. EP 1472/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. JUAN ALBERTO PUIGCERVER GARCIA.
9. EP 1409/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. MARIA TERESA SENDRA ROVIRA.
10. EP 1793/2013. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. MARIA ANGELES FORNÉS COSTA.
11. ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL QUOTES PENDENTS DE PAGAMENT JUNTA DE GOVERN LOCAL
12. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. APROVACIÓ FACTURES.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1347/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: AGUSTÍN CAURÍN FERRER
3. EP 1353/2013. PR0-4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: JOSÉ SALVADOR HEREDIA.
4. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
5. EP 1713/2013. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: CANDEL MARQUEZ C.B.
6. EP 1749/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. JOSEFA PUIGCERVER TORRES.
7. EP 1309/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. TENEMBI JUMA S.L.
8. EP 1697/2013. MATÈRIA 5702. CULTURA. FESTES. FESTES LOCALS 2014.
9. EP 1340/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. EUSEBIO SESER MEZQUIDA.
10. EP 1770/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. EUPV ONDARA RECTORIA.
11. EXPEDIENT 5904.2011.01. ESPORTS. FETS ESPORTIUS. INTERESSAT: CLUB CICLISTA ONDARA ASSUMPTE: ORGANITZACIÓ TROFEU VILA D'ONDARA-SERRA SEGÀRIA DE CICLISME.
12. EP 1352/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. CARLOS MARTÍNEZ LUQUE
13. EP 1421/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. MK AUTOREPARATUREN S.L. FRACCIONAMENT TAXA.
14. MATÈRIA 4013. SERVEIS ECONÒMICS. NÒMINES. RAFAEL SOUSA PARRA.
15. SUBVENCIONS I AJUDES.
16. EP 1783/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. AUTOCARES CARRIÓ S.L.
17. EP 1277/2013. MATÈRIA 4602. C.A. CAROLINA BRISACH, S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
18. EP 1227/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C. A. DACO MILANO, S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
19. EP 1008/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. SERGIO MORANT BERTOMEU
20. EP 1751/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. JUAN PEDRO SALAS GOMEZ ACTA DE COMPROVACIO LLICENCIA OBERTURA.
21. EP 1482/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. LAURA GINER ROCA. LLICÈNCIA D'OBERTURA.

ORDRE DEL DIA .
1 . APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2 . EP 1694/2013. MODIFICACIÓ TORNS DE TREBALL DE LA POLICIA LOCAL.
3 . EP 470/2012. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. CERTIFICACIÓ N. 6 DE LES OBRES DENOMINADES "RENOVACIÓ PAVIMENT EN EL CASC URBÀ D'ONDARA''
4. EP 1698/2013. MATÈRIA 2200. RR.HH. PERSONAL. MODIFICACIÓ HORARIS DE TREBALL PERSONAL E.I.M.
5. EP 1699/2013. MATÈRIA 2200. RR.HH. PERSONAL. MODIFICACIÓ HORARIS TREBALL PERSONAL CASA DE CULTURA.
6. EP 1700/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. INTERESSATS: MARIA JUANA IVARS CRESPO I BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO S.A.
7. EP 1706/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. INTERESSAT: PENYA MADRIDISTA.
8. EP 1677/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIÓNS. JOSÈ ANTONIO GIL MEJIAS.
9. MATÈRIA-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
10. EP 1594/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. BAIXES. JOSÉ MESTRE IBAÑEZ.
11. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. APROVACIÓ FACTURES.
12. EP 1722/2013. PROCEDIMENT 4420. URBANISME. NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS. IMMOBLE AFECTAT: SANCHIS GUARNER N. 1(C)
13. EP 1638/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. MICHAEL PIROTH
14. EP 1672/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. GRUP BAHIA CENTRES DE FORMACIÓ S.L.
15. EP 176/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL.A. COMUNIDADES HOUSES S.L.
16. EP 400/2013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. C/. ESGLÉSIA 12. DOMINGO ÀLVAREZ VICENS.
17. EP 402/2012. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C. A. MIGUEL JOSE BODALO CUBILLO. LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
18. EP 1614/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. JOSEFA FERRANDO GAVILÀ.
19. SUBVENCIONS.
20. APROVACIÓ FACTURES.
21. MATÈRIA 4404. PAl PATINS URBÀ. QUOTES D'URBANITZACIÓ. ARXIU EXPEDIENTS.
22. EP 1717/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. VICENTE PASTOR TOMAS I ALTRES.
23. CONVENI FURS I GERMANIES II.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1663/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ÚS AUDITORI MUNICIPAL. DESIREE ELIS GUERRERO.
3. EP 1649/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. MOLÈSTIES VEÏNS EN C/ PINTOR SOROLLA I PL. DE LA PILOTA.
4. EP 1478/2013. MATÈRIA 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. FRANCISCO SOLDEVILA ANA.
5. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
6. EP 1644/2013. MATÈRIA 2212. RR. HH. PERSONAL. BESTRETES. MARIBEL TORREALBA DEL CASTILLO.
7. EP 1640/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. BAIXES. ROSA PÉREZ PÉREZ. .
8. EP 1469/2013. MATÈRIA 4420. NETEJA SOLARS. LUÍS MARTÍ GINER
9. EP 135/2012. MATÈRIA 4604. ACTIVITATS. RECREATIVES. BAR CAFETERIA LAURA C.B.
10. EP 1542/2013. MATÈRIA 2012. REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS. COOPERACTIUS ONDARA.
11. INSTITUT NACIONAL D'ESTADÍSTICA. ENQUESTA SOBRE ESTRUCTURA EXPLOTACIONS AGRÍCOLES 2013
12. EP 1634/2013. MATÈRIA 8200. SANITAT. JOSÉ FORNÉS MUÑOZ I EUPV ONDARA-RECTORIA. SOL· LICITUD INFORMACIÓ.
13. EP 1743/2013. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES CONTRACTACIÓ SUBMINIS TRAMENT "VESTUARIS PER ALS ALUMNES DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS TEMPORADA 2013-2015".

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 1601/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. RAFAEL EXPOSITO ESPADAS.
4 . EP 631/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. PASTISSERIA PAQUIBEL S.L.
5. EP 159.6/2013. MATÈRIA 4602. HERMANOS GARRIDO SALA, S.L. LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
6. EP 1010/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. VICENTE ORTUÑO FERRANDO
7 EP 301/2013.MATÈRIA 4405.URBANISME.OBRES MAJORS INTERESSAT: SALVADOR SALORT I Mg PILAR BIOT.
8. EP 1630/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. DAVID GONZALEZ CHECA.
9. MATÈRIA 6701. ABASTIMENT AIGUA. ANALÍTIQUES.
10. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. APROVACIÓ FACTURES. RELACIÓ 8/2013.
11. MATÈRIA 30. SUBVENCIONS. CONCESSIÓ AJUDES ECONÒMIQUES.
12. COL·LABORACIÓ MUNICIPAL AJUDA A MARCOS RUIZ IVARS.
13. EP 1629/2013. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. PLA D'AJUDES ESTALVI ENERGÈTIC.2014.
14. EP 1607/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS; ASSOCIACIÓ CULTURAL OCELL.
15. EP 1567/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. COMISSIÓ DE FESTES DE LA SOLEDAT 2014.
16. EP 1627/2013.MATÈRIA 2010. SECRETARIA.CONVENIS GENERALS. CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONDARA I XÀBIA PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE RECOLÇAMENT A LA ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ,DE CARÀCTER ECONÒMIC, FINANCER I COMPTABLE.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2 . EP 70/2012. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. CERTIFICACIÓ N. 5 DE LES OBRES DENOMINADES "RENOVACIÓ PAVIMENT EN EL CASC URBÀ D'ONDARA"
3 . EP 1593/2013. MATERIA 1601. PETICIONS. RUBEN ALMIÑANA NOGUERA.
4 . EP 1565/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS COMISSIÓ DE FESTES SOLEDAT 2014
5 . EP 1564/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. FESTERS DE LA SOLEDAT 2014.
6. EP 1561/2013. PR0-5403. O.V.P; TAULES I CADIRES. INTERESSAT: BAR "GOT I TAULA''
7. EP 1571/2013. PR0-5402. GUALS. BAIXES. JUAN DOMÉNECH SESER.
8. EP 1263/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. POOL AESTHETICS, S.L.
9. EP 1574/2013. MATÈRIA 4604. ACTIVITATS. LLICENCIA AMBIENTAL. ACTIVITAT RECREATIVA MARIA ASUNCION MOLL CAMPS.
10. E.P. 1578/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. FERNANDO Y SALVADOR, C,B.
11. EP 1341!2013. MATÈRIA 4603. LLICÈNCIA AMBIENTAL. GUILLERMO BOSCÀ ESCRIVÀ. FRACCIONAMENT TAXA
12. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
13. EP 1474/2013. MATÈRIA 4406. OBRES MENORS. JOSÉ SALVADOR HEREDIA
14. EP 1603.2013. MATÈRIA 4604. LLICÈNCIA AMBIENTAL. ACTIVITAT RECREATIVA. SUSANA CERVILLA CRESPO.
15. EP 33/2012. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. PLA D'ESTALVI ENERGÈTIC.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1558/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. MIGUEL GOMIS SANCHO.
3. EP 1519/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. CURSA DE MUNTANYA PER SEGÀRIA "GEGANT DE PEDRA" CLUB ATLETISME ONDARA.
4. EP 1541/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. FBCV. ÚS CASA DE CULTURA.
5. EP 1547/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. CEIP SANCHIS GUARNER. ÚS PISCINA MUNICIPAL.
6. EP 1548/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. SIEKE ALTZSCHNER.
7. EP 1550/2013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: YVES GREGORI BOSCH .
8. EP 1304/2013. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
9. EP 1545/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. RECLAMACIONS. AUTOMET S.L.
10. EP 1551/2013. MATÈRIA 4604. ACTIVITATS RECREATIVES CIRCO ARRIOLA S.L.
11. EP 1549/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. DOLORES GALIANO LOPEZ
12. EP 484/2012. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. MARCELACUADROSPERONA
13. EP 853/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. CATALA LA MODA, S.L.
14. EP 5472013. MATÈRIA 4604. ACTIVITATS. RECREATIVES. RAMSES GÓMEZ MACIAS.
15. ACTA DE DENÚNCIA SOBRE R.G. DE CIRCULACIÓ. COMANDÀNCIA GUARDIA CIVIL D'EL VERGER.
16 MATÈRIA 4008.07.2013. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. APROVACIÓ FACTURES.
17 MATÈRIA 6701. AIGUA POTABLE I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A.

ORDRE DEL DIA
1 . APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2 . EP 1480/2013. MATÈRIA 5402. GUALS .. ALTES. THE GROW FACTORY C.B.
3 . MATÈRIA-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4 . EP 1423/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. EDUARDO PÉREZ LÓPEZ.
5 . EP 1472/2013. MATÈRIA-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. JUAN ALBERTO PUIGCERVER GARCIA.
6. EP 1509/2013. MATÈRIA 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. ROSARIO MIRALLES ROVIRA.
7. EP 1486/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. MARIA DÍAZ MESTRE.
8. EP 1467/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. AMAIA ALFARO MILLAN.
9. EP 1448/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. COMISSIÓ FESTES DE LA SOLEDAT 2014.
10. EP 1484/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. MARIA MILAGROS PORCAR PONS.
11. EP 1330/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. JUAN FRASÉS PÉREZ.
12. EP 1493/2013. MATÈRIA 4303. ALBERGS DE SEGÀRIA. CLUB D'ATLETISME D'ONDARA.
13. EP 254/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. ALICIA SERER SICILIA. LLICENCIA D'OBERTURA
14. E.P. 19/2008. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. THE PHONE HOUSE SPAIN S.L.
15. EP 176/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. COMUNIDADES HOUSES S.L.
16. EXPEDIENT 4405.2012.02. OBRES MAJORS COMUNIDADES HOUSES S.L.
17. MATÈRIA-46. ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
18. EP 989/2013. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. CONSELLERIA DE CULTURA. AJUDA RESTAURACIÓ CASA FORTA.
19. ASSUMPTE: QUOTA RETAXACIÓ CÀRREGUES SECTOR 5, 6 I 7 MARJALS. INTERESSATS: RESIDENCIAL BTB I GRANJAS MONCHO SL
20 PIMON S.L. U. PROPOSTA REDUCCIÓ TARIFA CURS DE MATRONATACIÓ.
21 MATÈRIA 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A. PADRÓ 3@ FACTURACIÓ 2013.
22 RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATRIU N. 106/12 DE TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A. SENTÈNCIA N. 349/2013 JUTJAT C.A. N. 1 D'ALACANT.
23 MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. CONSELLERIA.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1451/2013. MATÈRIA 1602. DENúNCIES. JOSÉ CANET CANET.
3. EP 1439/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. JOAQUIN GINESTAR FRASÉS.
4. EP 1441/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. COMUNITAT DE PROPIETARIS EDIFICI C/ FURS 23.
5. EP 1440/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. LEOPOLDO MATA SANTOS.
6. MATÈRIA-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
7. EP 818/2013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. JON EKAITZ MARTINDUO CINQUENA MULTA COERCITIVA.
8. EP 21/2012. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. JON EKAITZ MARTINDUO. SEGONA MULTA COERCITIVA.
9. EP 14 73/2013. MATÈRIA 4420. TANCAMENT DE SOLAR. JUAN ORDUÑA SAVALL.
10. EP 1390/2013. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. ACTIVITAT EN ANTIGA FÀBRICA RAJOLES LA TEULERA.
11. MATÈRIA 46. ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
12. PLA OCUPACIONAL ONDARA 2013. CONTRACTACIONS. JUNTA DE GOVERN LOCAL
13. EP 1453/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D'OFICI. C/. MESTRE SERRANO N. 19
14. EP 1442/2013. 5402. GUALS. RECLAMACIONS INTERESSAT: ANGELA SAIZ PÉREZ.
15. EP 14 76/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. INFORME-DENÚNCIA 'POLICIA LOCAL.
16. EP 1254/2013.MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ.
17. EP 1470/2013. MATÈRIA 6701. ABASTIMENT AIGUA. ANALÍTIQUES.
18. EP 410/2013. MATÈRIA 4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL SILVASOL, ENERGIA, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A.
19. EP 13/2012. MATÈRIA 4604. ACTIVITATS. LL. A. ACTIVITAT RECREACTIVA MARIA DOLORES VIDAL CAMARENA.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1340/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. EUSEBIO SESER MEZQUIDA.
3. EP 889/2013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. JEAN -JACQUES KELLER.
4. EP -/2013. PR0-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
5. EP 98/2013. MATÈRIA 4406.URBANISME.OBRES MENORS. FCO. JOSÉ VICENS GONzALEZ.
6. EP 473/2012. MATÈRIA4406.URBANISME.OBRES MENORS. ANA MARIA RUIZ JIMÉNEZ.
7. EP 174/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C. A. INTERESSAT: MODATICOSMODA S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
8 . EP 1346/2013. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. EXECUCIÓ TREBALLS DE MANTENIMENT I SUSTENTACIÓ PROVISIONAL DE L'EDIFICI CASA FORTA "MAYORAZGO".
9 . INFORME DE L'OFICINA TÈCNICA MUNICIPAL. PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ OBRES I INSTAL· LACI ONS SERVEIS QUE AFECTEN AL VOL, SÒL O SUBSÒL DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS MUNICIPALS.
10. AJUDES QUOTES DE L'ESCOLETA INFANTIL.
11. PLA OCUPACIONAL ONDARA 2013.

ORDRE DEL DIA
1. EP 1370/2013. MATERIA 3002. SUBVENCIONS. G.V.
2. EP 989/2013. MATÈRIA 3003. CONSELL VALENCIÀ. AJUDES CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ BÉNS IMMOBLES DEL PATRIMONI CULTURAL DE LA C.V.
3. EP 1436/2013.MATÈRIA 1601.PETICIONS.MIKEL CARRIÓ FERRANDO
4. EP 1437/2013.MATÈRIA 1601.PETICIONS.MIKEL CARRIÓ FERRANDO
5. EP 1332/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. MARIA PÉREZ RIBERO.
6. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
7. EP 958/2013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. EUGEN TOMULESCU GOLESTEANU
8. EXPEDIENT 4008.2013.002.06. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. APROVACIÓ FACTURES.
9. EP 1427/2013. MATÈRIA 1499. REL. ORGANISMES P. DISTRICTE NOTARIAL DE DÉNIA.
10. SUBVENCIONS.
11. EP 1430/2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. PROGRAMACIÓ CULTURAL DANSA I TEATRE

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2 . CERTIFICACIÓ N. 4 DE LES OBRES DENOMINADES "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT EN EL CASC URBÀ D'ONDARA"
3 . EP 1409/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. MARIA TERESA SENDRA ROVIRA.
4. EP 929/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL JUAN VICENTE GONZALEZ AGUILAR
5. EP 466/2013. PR0-2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL LILIANA CUSNIR
6. MATÈRIA-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
7. EXPEDIENT 1601.2012.139. REL. CIUTADANS. PETICIONS. INTERESSAT: ONDARA TRI-ESPORT
8. EP 1423/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. EDUARDO PÉREZ LÓPEZ.
9. EP 163/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL. A. ABDEL MOUNJIB NEJDOUBI
10. EP 1374/2013. MATÈRIA 4405. URBANISME. O. M. REMA PATRIMONIAL S.L.
11. EP 60/2012. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C. A. CAROLINA BRISACH S.L.
12. EP 847/2013. MATÈ~A 4603. ACTIVITATS. L. A. JUAN FORNÉS FORNÉS S.A.
13. CONCESSIÓ SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ PROVINCIAL.
14. EP 1434/2013. MATÈRIA 2301. DANYS A BÉNS PÚBLICS.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1370/2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. G.V. PETICIO SUBVENCIO PROGRAMA OCUPACIÓ PÚBLICA.
3. EP 1408/2013. ESPECTACLES. PlAÇA DE BOUS. INTERESSAT: FRANCISCO BOJ ORTIGOSA.
4. EP 1392/2013. MATÈRIA 2012. REGISTRE ASSOCIACIONS. INTERESSAT: COMUNITAT ISLÀMICA.
5. EP 1363-1364/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. INTERESSAT: JUAN BENÍTEZ GARCIA.
6. EP 1387/2013. MATÈRIA 8010. SERVEIS SOCIALS. TARGETA D'ESTACIONAMENT. INTERESSAT: HARRY BARKER GRIMSHAW
7. EP 1388/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. INTERESSAT:PETERJOHNSON
8. EP 1389/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. INTERESSADA: MARIA MATILDE CRIADO HERRERO.
9. EP 1208/2013.MATÈRIA 4405.URBANISME.OBRES MAJORS INTERESSAT: JAIME ESCORTELL CABRERA.
10. EP 1390/2013. MATÈRIA 1602. DENÚNCIES. INTERESSATS: VEÏNS CAMÍ DE VINYALS.
11. EP 1366/2013. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. JULIAN RAMON RAMON EXERCICI ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.
12. EP 1402/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D'OFICI. ESPECTACULOS MAXIM SOUND S.L.
13. EP 1391!2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D'OFICI. CONCEPCION NACHER BOSCH
14. EP 1223/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D'OFICI. MARIA SOLEDAD SERVER VERDÚ.
15. EP 1378/2013. MATÈRIA 5401. O. V. P. JOSE MANUEL BRIONES ROMERO.
16. EP 1368/2013. MATÈRIA 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL FRANCISCA HERNANDEZ ORTEGA
17. EP 1375/2013. MATtRIA 1401. REL. ORG. PÚBLICS. INSTITUT GEOGRÀFIC NACIONAL C. V.
18. 6701. SERVEI AIGUA POTABLE DE CONSUM PÚBLIC. AGUAS DE VALENCIA S.A.
19. DIVERSES SUBVENCIONS CONCEDIDES A L'AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2 . EP 1151/2013. MATÈRIA 4004. SUBVENCIONS ECONÒMIQUES. POTENCIACIÓ ÚS NOVES TECNOLOGIES A EMPRESES LOCALS
3. EP 1162/2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS G.V. PQPI.
4. EP 1181/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. JUAN ORTUÑO GINESTAR.
5. MATÈRIA 4406.2009.41. URBANISME. OBRES MENORS. JAIME GARCIA MOLL. DEVOLUCIÓ AVAL.
6. OBRES PAVIMENTACIÓ PASSATGE VALÈNCIA.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 980/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. CRISTINA CABRERA TORMO. RECLAMACIÓ LIQUIDACIÓ TAXA.
3. EP 1329/2013. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. RECLICLATS SOLER. EXERCICI ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.
4. EP 1233/2013. MATÈRIA 2400. CONTRACTACIÓ GENERAL. EDUARDO PÉREZ LÓPEZ. EXPLOTACIÓ BARRA BAR FESTES SANT JAUME 2013
5. EP 1308/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS ANTONIO DONET CAMARENA BARRA EXTERNA BAR XAFLAN BERBENA "MONTECARLO"
6. EP 1318/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ANTONIO DONET CAMARENA AMPLIACIÓ HORARI BAR XAFLAN 20/07/2013.
7. EP 1312/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS EDUARDO BORDES SANCHEZ. TANCAMENT DE CARRER EN FESTES SANT JAUME.
8. EP 1317/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS MANUELA SOLA MORALES. TANCAMENT DE CARRER EN FESTES SANT JAUME.
9. EP 1216/2013. PLA CONJUNT D'OCUPACIÓ 2013. SUBVENCIÓ DIPUTACIO PROVINCIAL.
10. EP 1331/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. CARLES RIERA GRIMALT . RESERVA D'ESPAI AV. MARINNPINTOR SOROLLA DURANT LES FESTES DE SANT JAUME, SOPARS POPULARS ..
11. EP 1320/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. JUAN GINER GINESTAR RESERVA D'ESPAI EN BLASCO IBAÑEZ 13. FESTES DE SANT JAUME, SOPARS POPULARS.
12. EP 1307/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ANDRÉS HERNANDEZ GILABERT.
13. EP 429/2013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA CASA FORTA O "MAYORAZGO". APROVACIÓ MEMÒRIA TÈCNICA EXECUCIÓ TREBALLS DE MANTENIMENT I SUSTENTACIÓ EDIFICI.
14. EP 757/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. JUAN VICENTE BUIGUES DIEGO
15. EP 1309/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. TENEMBI JUMA S.L.
16. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
17. E.P. 365/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. ASISTENCIA Y SUMINISTROS INFORMATICOS ONDARA SL
18. MATÈRIA-46. ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
19. EP 1325/2013. MATÈRIA 4420. URBANISME. NETEJA PARCEL·LES.
20. CERTIFICACIÓ N. 3 DE LES OBRES DENOMINADES "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT EN EL CASC URBÀ D'ONDARA"

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 1243/2013. MATÈRIA 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. MARIA ELIA UBEDA BOLUDA.
3. MATÈRIA-4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EP 484/2012. MATÈRIA. 4602. ACTIVITATS. C.A. MARCELA CUADROS PERONA. LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
5. EP 43/2013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. AJB DISTRIBUCION SANITARIA, S.L. LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
6. EP 1127/2013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LL.A. INSTANT GOURMAND, S.L. LLICÈNCIA AMBIENTAL
7. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. 19/08. THE PHONE HOUSE SPAIN S.L. ORDRE DE TANCAMENT D'ACTIVITAT.
8. EP 1216/2013. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. D.P. ASSUMPTE: PETICIÓ SUBVENCIÓ
9 . EP 271/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. MIGUEL ALVAREZ S.L. RECLAMACIÓ.
10. JOSE DAMIAN BENÍTEZ DÍAZ. SOL·LICITUD PILONS EN CI. SANT DOMÉNEC.
11 . JOSE DAMIAN BENÍTEZ DÍAZ. PETICIÓ.
12. RELACIÓ 05/2013 DE fACTURES MES DE MAIG 2013. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. APROVACIÓ FACTURES.
13. EP 1273/2013. MATÈRIA 6700. AIGUA I CLAVEGUERAM.
14. EP 1213 /2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS .. CONSELLERIA. BO INFANTIL.

 
 
Powered by Phoca Download