Catalan Dutch English French German Italian Portuguese Romanian Russian Spanish
Up

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

Juntes de Govern / Juntas de Gobierno

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 634.2014.3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. ASSUMPTE: PLA D'AJUDES ALS AJUNTAMENTS I ENTITATS ESPORTIVES MUNICIPALS 2014.
3. EXP 650.2014.1602. RECLAMACIONS. VICENTE VICENS SENDRA
4. EXP 510.2014.2250. RRHH. POLICIA LOCAL. AGENT JORDI FUSTER MONZÓ
5. EXP 618.2014.1601. PETICIONS. CONFRARIA "SANTO SEPULCRO Y CRISTO RESUCITADO"
6. EXP 651.2014.1601. PETICIONS. COMISSIÓ FESTES SOLEDAT 2014.
7. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 7/2014.
8. EXP 653.2014.1601. PETICIONS. CRISANTO TERRADES FRANCO.
9. EXP 547.2014.1601. PETICIONS. EDUARDO PÉREZ LÓPEZ.
10. EXP 601.2014.5403. O.V.P. TERRASSES. SILVIA MARQUEZ MARTÍNEZ. BAR "NOU TAURINO"
11. EXP 612.2014.4420. URBANISME. NETEJA DE PARCEL·LES. MARIA AMPARO PEYRO ALEMANY
12. EXP 402.2012.4602. ACTIVITATS. C.A. MIGUEL JOSE BODALO CUBILLO CESSE ACTIVITAT. CANVI TARIFA BROSSA.
13. EXP 665.2014.5010. POLICIA LOCAL. UNITATS. ASSIGNACIÓ AGENTS A DIVERSES UNITATS DE TREBALL.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 600.2014.2012. REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS.
3. EXP 570.2014.2012. REGISTRE D'ASSOCIACIONS VEÏNALS. "LUDAI"
4. EXP 371.2013.4500. HORTS URBANS. BASES.
5. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
6. EXP 532.2014.2404. CONTRACTACIÓ. LLOGUERS. BAR CENTRE SOCIAL- BAR AUDITORI MUNICIPAL. ANICETO ALVAREZ DORADO.
7. EXP 581.2014.5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: MANUEL PÉREZ ESTARCA.
8. EXP 505.2014.5402. GUALS. AL TES. INTERESSAT: JOSE RAMON SASTRE PERETO.
9. EXP 48.2014.1602. RECLAMACIONS. INTERESSAT: CONSTRUCCIONES ONDAVER S.L. ASSUMPTE: RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ
10. EXP 48.2014.1602. RECLAMACIONS. INTERESSAT: CONSTRUCCIONES ONDAVER S.L. ASSUMPTE: RECLAMACIÓ REBUTS BROSSA JOAN GIL 52.
11. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 6/2014.
12. EXP 582.2014.6801. AUTOTAXIS. VICENTE BADIA FORNES.
13. EXP 1216.2013.3003. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ ALACANT. PLA CONJUNT D'OCUPACIÓ 2013.
14. EXP 554.2014.4602. ACTIVITATS. C. A. ODONE INTERIORISMO S.L.
15. EXP 613.2014.1601. PETICIONS. ALVENID S.L.
16. EXP 1156.2013.4603. ACTIVITATS. LL. A. ZARA ESPAÑA, S.A.
17. EXP 615.2014.6701. ABASTIMENT AIGUA I CLAVEGUERAM INFORME TRACTAMENT DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ XARXA CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A.
18. EXP 620.2014.1601. PETICIONS. DIES DE LLICÈNCIA. JUAN JOSE HERRAIZ SANCHEZ.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 413.2014.4406. OBRES MENORS. RENÚNCIA EXPEDIENT. DOMÉNEC ÀLVAREZ VICENS.
4. EXP 1695.2013.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. ONDARA DIRECT SELLING S.L. PROMOCIONES JADE S.A.
5. EXP 393.2014.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSATS: INMACULADA TORRES MONCHO I JOSÉ JOAQUIN MONFORT GRIMALT.
6. EXP 2106.2013.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. MODIFICACIÓ LLICÈNCIA. INMUEBLES DENIANOVA S.L.
7. EXP 420.2014.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: MARIA DOLORES CASTELLÓ ALBEROLA
8. EXP 1010.2013.4603. ACTIVITATS. LLICÈNCIA AMBIENTAL VICENTE ORTUÑO FERRANDO. TALLER DE FUSTERIA.
9 . EP 443.2014.5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: SVITLANA YAKYMCHUK
10. EXP 504.2014.5402. GUALS. AL TES. INTERESSAT: FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURA§ ENERGÈTICAS S.A.U.
11. EXP 324.2014.1601. PETICIONS. PAQUI FERRANDO MULLOR.
12. EXPEDIENT 1574.2013.4604. ACTIVITATS. LL. A. EXPEDIENT 271.2014.5403. O.V.P. TERRASSA. INTERESSAT: MARIA ASUNCION MOLL CAMPS
13. MATÈRIA 8001. SERVEIS SOCIALS. AJUDES EMERGÉNCIA.
14. EXP 560.2014. APROVACIO OFERTA OCUPACIO 2014.
15. INFORME ARQUITECTE MUNICIPAL EN RELACIÓ A LES OBRES "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DEL CASC URBÀ"
16. P. M. H. APROVACIÓ XIFRES DE POBLACIÓ. REVISIÓ REFERIDA A L'1 DE GENER DE 2014.
17. RGED 1020/2014. RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE. AGUAS DE VALENCIA S.A.
18. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 5/2014.
19. APROVACIO BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE FUNCIONARITZACIÓ DE PLACES DE PERSONAL LABORAL FIX DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT D'ONDARA.
20. EXP 258.2014.2406. CONTRACTACIÓ. MODALITAT "RÈNTING" SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS.
21. EXP 1700.2013.5402. GUALS. RECLAMACIONS. MARIA JUANA IVARS CRESPO.
22. EXP 571.2014.58. EDUCACIÓ. C.P. SANCHIS GUARNER-MARJALS. SOL·LICITUD AMPA.
23. EXP 577.2014.1601. PETICIONS. INTERESSAT:PETERJOHNSON
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 509.2014.2201. RR. HH. PERSONAL. PERMISSOS. PEDRO JAVIER VERDÚ PARDO.
3 . EXP 483.2014.1602. RECLAMACIONS. CARLOS JUAN SANJUAN. "FRUJ'AS PORVENIR".
4. EXP 491.2014.1601. PETICIONS. SALVADOR NOGUERA MADRID.
5. EXP 482.2014.5403. O.V.P. TERRASSES. ROSARIO GONZALEZ FORMOSO "TASCA I"
6 . EP 441.2014.5402. GUALS. BAIXES. VICENTE F. FORNÉS ORTUÑO.
7 . MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
8 . EXP 278.2013.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. VICENTE LUIS SALVADOR CASELLES MIRALLES. ENDERROCAMENT CI SANT JOAN 23 .
9 . EXP 447.2014.4603. ACTIVITATS. LLICÈNCIA AMBIENTAL. PADEL INDOOR LA MARINA ONDARA S.L.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 489/2014/1601. PETICIONS. ACO.
3~ MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EXP 325.2014.5402. GUALS. BAIXES. TALLERES UNION SAFOR S.L.
5. EXP 423.2014.5402. GUALS. BAIXES. HERMANOS GARRIDO SALA S.L.
6. EXP 419.2014.5402. GUALS·. ALTES. INTERESSAT: ROSA ANA COSTA RAMIS.
7. EXP 448.2014.4420. URBANISME. NETEJA SOLARS. INTERESSAT: AUTOCARES CARRIÓ S.L.
8. EXP 448.2014.4420. URBANISME. NETEJA SOLARS. INTERESSAT: JOAQUIN BERTOMEU PALLARES.
9. EXP 448.2014.4420. URBANISME. NETEJA SOLARS. INTERESSAT: PDA. MADRIGUERES S.L.
10. EXP 493.2014.1601. PETICIONS. SUBVENCIONS. INTERESSAT:CAPPEV.
11. EXP 454.2014.1601. PETICIONS. MAGDA Ml:ÑANA GARRIDO.
12. EXP 471.2014.1601. PETICIONS. MARIA SOLEDAD NOGUERA LLORENS. CRIST 2014.
13. EXP 472.2014.1601. PETICIONS. RAQUEL ESCRIBANO RUIZ.
14. EXP 455.2014.1601. PETICIONS. RAQUEL ESCRIBANO RUIZ.
15. EXP 216.2014.4603. ACTIVITATS. LL. A. BANCO SABADELL, S.A. ACTA DE COMPROVACIO.
16. EXP 468.2014.4303. MEDI AMBIENT. ALBERG DE SEGÀRIA. JOSEP M. GINER FERRANDO. "ONDARA ES MOU"
17. EXP 497.2014.2401. CONTRACTACIÓ. OBRES PENDENTS URBANITZACIÓ PAI.FURS I GERMANIES 11 VIALS COSTABLANCA S. L.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP. 2069 I 2013 INFORME MUNICIPAL SOBRE REVISIÓ DE LA DEMARCACIÓ NOTARIAL
3. MATÈRIA 8001. SERVEIS SOCIALS. AJUDES EMERGÉNCIA.
4. EXP 43212014. SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ. APROVACIÓ PROJECTE I SOL.LICITUD D'AJUDA PER AL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A ENREIXAT DE LA PLAC.(A DE. BOUS. ,
5. MATERIA 4008. SERVEIS ECONOMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 412014.
6. EXP 1341.2013.4603. ACTIVITATS. LA. GUILLERMO BOSCA ESCRIVA ACTA DE COMPROVACIO LLICENCIA OBERTURA
7. EXP 400.2014.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: SERAFIN TUREGANO MENESES
8. EXP 343.2014.4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: SALVADOR MUT ABELLAN
9. CONSELLERIA D'INFRAESTRUCTURES, TERRITORI I MEDI AMBIENT. DIRECCIÓ TERRITORIAL. EXP 19.2014.1601. PROVA CICLISTA. III MARCHA BTT BENIARBEIG.
10. MATÈRIA 67. AIGUA I CLAVEGUERAM. 1a FACTURACIÓ 2014.
11. EP 1872.2013.2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. VICENTE FRASÉS BOLUFER.
12. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
13. EXP 439.2014.1601. PETICIONS. AGRUPACIÓ PROTECCIÓ CIVIL ONDARA.
14. EXP 398.2014.5700. CULTURA. INTERVENCIÓ ARQUOLÒGICA. AUTORITZACIÓ CONSELLERIA DE CULTURA. .
15. CANVI DE PLACA DE SENYAL VIÀRIA.
16. PR0-8700. FOMENT OCUPACIÓ. PLA D'OCUPACIÓ LOCAL.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 28512014. MATÈRIA 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: PADEL INDOOR LA MARINA S.L.
3. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS~
4. EXP 13312014. 4407 URBANISME. LLICÈNCIA 2a OCUPACIÓ RUBEN FEMENIA MULET
5. EP 39712014. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. FIRES I EVENTS COMERCIALS.
6. EP 394'¡2014. PR0-3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. ACTUACIONS EN MATÈRIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.
7. EXP 39512014. 1601 PETICIONS. COMUNITAT DE PROPIETARIS CI SANT BENET 45
8. EP 38612014. PR0-5403. ().V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: KIRPAL KAUR
9. EXP 34512014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: JUAN FRANCISCO VALLÉS LOZANO
10. EP 415/2014. MATÈRIA 2204. RR.HH. PERSONAL. RAFAEL SOUSA PARRA
11. EXP 361/2014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. CATHY DE BOS.
12. EXP 371/2014. MATÈRIA 1601. RELACIONS CIUTADANS. D. ANTONIO CAVERO SANCHIS, RECTOR DE LA PARRÒQUIA.
13. EXP 355/2014. MATÈRIA 5803. EDUCACIÓ. lES. CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT.
14. MATÈRIA 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A. - ANALÍTICA AIGUA.
15. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 3/2014.
16. MATÈRIA 1406. SUMA GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
17. EXP 294.2014.4603. ACTIVITATS. LLICÈNCIA AMBIENTAL. ACERS LA MARINA S.L.
18. EXP 2117.2013.4602. ACTIVITATS. C. AMBIENTAL. YOLIMAR C.B.
19. EXP 279/2014. GESTINVEST DE LA MEDITERRANIA.
20. EXP 309.2014.4408. URBANISME. DISCIPLINA. HEREUS DE SALVADORA CORTÉS SENDRA. EDIFICI: C/ SANT DOMÉNEC 56.
21. EXP 357/2014. MATÈRIA 4004 SUBVENCIONS ECONÒMIQUES. ONDARA ES MOU.
22. DEVOLUCIÓ AVAL ELECTRICIDAD MONTSENY S.L.
23. EXP 46.2014.1601. PETICIONS. REDEXIS GAS TRANSPORTE S.L. DEVOLUCIÓ AVAL.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 314/2014 • SUBVENCIONS DIPUTACIÓ • PETICIÓ SUBVENCIÓ : "AJUDES PER COBRIR APORTACIONS ESTATUTARIES CONSORCI DE BOMBERS 2014 ".
3. EP 163/2014 RR.HH. PERSONAL FUNCIONARI ASSUMPTE: COMISSIÓ DE SERVEIS DE L'AGENT DE LA POLICIA LOCAL ARTURO BERTOMEU FORNES.
4. EXP·301/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: ANDRES HERNANDEZ GILABERT."CITRIC"
5. EXP 320/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: ANTONIO DONET CAMARENA.
6. EXP 350/2014. 1601 PETICIONS. ASSOCIACIO VALENCIANA AGRICULTORS.
7. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
8. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 2/2014.
9. EP 818/2013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. INTERESSAT: JON EKAITZ MARTINDUO.
10. EP 354/2014. PROC 2200 RECURSOS HUMANS. CONTRACTES PERSONAL LABORAL.
11. EP 21/2012. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. INTERESSAT: JON EKAITZ MARTINDUO.
12. EP 421/2013. MATÈRIA 4602. COMUNICACIO AMBIENTAL AGUSTIN GARRIDO ZARAGOZA-ACTIVITAT A NOM DE ANTONIO MARI MEZQUIDA.
13. EP 1596/2013. MATÈRIA 4602. COMUNICACIÓ AMBIENTAL HERMANOS GARRIDO SALA, S.L.
14. · EP 358/2014. 2010.SECRETARIA. CONVENI AGUAS DE VALENCIA, S. A. PREVENCIO LEGIONELA.
15. EP 49/2014. 2200. PERSONAL. PETICIO BESTRETA. FUNCIONARI: VICENT VIVES I POQUET.
16. EXP 324/2014. 1601. PETICIONS. COMISSIO FESTES SOLEDAT 2014. UTILITZACIO EDIFICI PRADO.
17. EXP 373/2014. MATÈRIA 5402. GUALS. CANVI DE TITULARITAT BANKIA S.A.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 237 f2014. 2010. CONVENIS GENERALS. ADHESIO AL CONVENI MARC FIRMAT ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA, I L'ENTITAT ECOEMBALAJES ESPANYA, S.A., DE DATA 10 DE. DESEMBRE DE 2013.
3 . EXP 2088f2013. 1601. PETICIONS. COMISSIO SOLEDAT 2014.
4 . PR0-46 ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
5. EXP 261/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: FRANCISCA MARIA TUR PERELLÓ.
6. EXP 251/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: ISABEL RODRÍGUEZ LLANOS.
7 . EXP 270/2014. 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. PETICIÓ SUBVENCIÓ INVERSIONS EN CAMINS DE TITULARITAT NO PROVINCIAL A EXECUTAR PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL. ANUALITAT: 2014.
8. EXP 271/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: MARIA ASUNCIÓN MOLL CAMPS
9 . EXP 268/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: AVA ABDERRAZAK
10. EXP 278/2014. 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: ANGELES GAVILÀ GUILLEM
11. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
12. EXP 2057/2013. 4405. URBANISME. O.BRES MAJORS. PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ BARBER S.L.
13. EXP 1975/2013. 4602. ACTIVITATS. C. A. VANESSA TERUEL TENT. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
14. EXP 305/2014. 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A.
15. EXP 306/2014. 1601. PETICIONS. PROENA S.L.
16. EXP 2110/2013. MATÈRIA 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. RESIDENCIAL BTB, S.L.
17. EXP 2111/2013. MATÈRIA 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. RESIDENCIAL BTB, S.L.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 92l2012. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS. XIZHEM BAI. REVISIÓ LIQUIDACIÓ ICIO I TAXA.
3. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
4. EXP 169512013. MATÈRIA 4405. OBRES MAJORS. ONDARA DIRECT SELLING S.L. PROMOCIONES JADE S.A.
5. EP 20412014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: REINA SOFIA BARBA CAMPOVERDE "BAR RACÓ"
6. EP 18212014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: IRYNA KIYAYEVA "BAR CHEBURASHKA"
7. EP 45012012. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. PROTECCIÓ LEGALITAT URBANÍSTICA. INTERESSAT: D. JOSE-EDILBERTO SALAZAR VILLADA
8. EXP 1688/2013. MATÈRIA 4409. INFORME URBANÍSTIC. CONSUELO BERENGUER BOLUDA.
9. EXP 708/2013. ACTIVITATS. L.A.A.R. IRYNA KIYAYEVA.
10. EXP 281/2014. 1602. RECLAMACIONS. PASCUAL SERER GRIMALT.
11. EXP 220/2013. 4602. ACTIVITATS. C.A. BALTASAR REIG GAVILAN. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
12. EXP 286/2014. 1601 PETICIONS. JOSÉ FORNÉS MUÑOZ.
13. EXP 287/2014. 1601 PETICIONS. JOSE DAMIAN BENÍTEZ DÍAZ
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 148/2014. MATÈRIA 67. AIGUA I SANEJAMENT. INTERESSATS: PROMAGUA S.L. - AGUAS DE VALÈNCIA S.A.
3. EP 97/2014. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. CONSELLERIA. AJUDES REALITZACIÓ ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ.
4. EXP 1161/2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. G.V. TALLER D'OCUPACIÓ PLAÇA DE BOUS D'ONDARA.
5. COMUNICACIÓ DIPUTACIÓ PROVINCIAL SOBRE MODIFICACIÓ ASSUMPCIÓ DE COMPETÈNCIES SISTEMA VIARI.
6. EXP 196/2014. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. VICENTE MUT GINER.
7. EXP 247/2014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. FRANCISCO CEBOLLA SEGUI.
8. EP 187/2014. MATÈRIA 2204. RR.HH. PERSONAL. TERESA LLORET CAMBRILS
9. EXP 249/2014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. NANCY HENDRIKX- RAINBOW SCHCOL
10. MATÈRIA 4004. SERVEIS ECONÒMICS. SUBVENCIONS. ENTITATS LOCALS.
11. EXP 1217/2013. MATÈRIA 3002. SUBVENCIONS. G.V. AFIC.
12. EXP 1629/2013. MATÈRIA 3003. SUBVENCIONS. DIPUTACIÓ. OBRES MILLORA INSTAL·LACIONS MUNICIPALS PER AUGMENTAR L'ESTALVI I L'EFICÀCIA ENERGÈTICA.
13. EXP 1152/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. RECLAMACIONS. MARIA ROSA GAYA MORELL.
14. EXP 142/2014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ASSOCIACIÓ CUL TU RAL OCELL
15. PRESTACIONS EC~NÒMIQUES INDIVIDUALITZADES.
ORDRE DEL DIA
1 . APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EXP 17412014. MATÈRIA RR.HH. PERSONAL. POLICIA LOCAL. Informe Policia Local sobre possible desobediència.
3. EXP 17612014. MATÈRIA 2250. RR.HH. PERSONAL. POLICIA LOCAL RAMON LLOPIS MARIN.
4. EXP 17712014. MATÈRIA RR.HH. PERSONAL. POLICIA LOCAL. DIA ADDICIONAL PER ASSUMPTES PROPIS.
5. MATÈRIA 2203. RR.HH. CONVENIS PERSONAL.
6 . EXP 11212014. MATÈRIA 4303. MEDI AMBIENT. ALBERG DE SEGÀRIA. ONDARA TRI-ESPORT
7. EXP 183412013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: MARINELA CRISTINA MARINA BAR "l"
8. EXP 183412013. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: MARINELA CRISTINA MARINA BAR "l"
9. EXP 15712014. PODERS GENERALS I ESPECIALS PER A PLEITS.
10. EXP 1876/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. JOSEFA VIVES GAYA. RENÚNCIA PETICIÓ GUAL.
11. EXP 141/2014. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: ALEXANDRA IVARS VAQUER.
12. EXP 154/2014. MATÈRIA 1601. RELACIONS CIUTADANS. D. ANTONIO CAVERO SANCHIS, RECTOR DE LA PARRÒQUIA.
13. EXP 166.5. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. LAKD,S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
14. EXP 571/2012. MATÈRIA 4620. ACTIVITATS. DISCIPLINA. ACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA. · AUDIENCIA PREVIA A TANCAMENT
15. EXP 2112/2013. MATÈRIA 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. RESIDENCIAL BTB, S.L.
16. EXP 2113/2013. MATÈRIA 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. RESIDENCIAL BTB, S.L.
17. EXP A.M. 3/1989. ACTIVITAT MOLESTA. APROSDECO. EXPEDIENT RELACIONAT: 1441/2013. 1602. RECLAMACIONS.
18. CLASICA URBANA S.L. SOL·LICITUD DEVOLUCIÓ AVAL OBRES D'URBANITZACIÓ ROTONDA MARJALS.
19. EXP 183/2014. MATÈRIA 4420. NETEJA DE SOLARS. INTERESSADA: REMEDIOS DOMENE LORENZO
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 147/2014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: FRANCISCO GONZÀLEZ GARCIA. BAR CERVERA.
3. EP 116/2014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: KIRPAL KAUR. BAR AVENIDA.
4. EP 125/2014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: JOSÉ Ma. RODRÍGUEZ FERNÀNDEZ. BAR GALLEGO.
5. EP 128/2014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: GEOFFRAY S.L.. BAR FRATELI.
6. EP 134/2014. PR0-5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: RAUL FORNÉS ALCINA. BAR PRADO.
7. EXP. 170/2014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. ROY WICKMAN.
8. EXP. 153/2014. MATÈRIA 6701. AIGUA I CLAVEGUERAM. AGUAS DE VALENCIA S.A.- ANALÍTICA AIGUA.
9. EXP 172/2014. MATÈRIA 2010. SECRETARIA. CONVENIS. COMPRA APLICACIÓ INFORMÀTICA POLICIA LOCAL
10. EXP 680/2013. ACTIVITATS. LLICÈNCIA AMBIENTAL. ENNOVA ENERGIA SPAIN S.L. AUDIENCIA PREVIA A TANCAMENT
11 MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 16/2013.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. MATÈRIA 5402. GUALS. BAIXES.
3. EP 1945/2013. RECLAMACtÓ APARCAMENT MAS Y MAS EN DR. FLEMING.
4. EP 105/2014. MATÈRIA 4420. NETEJA DE PARCEL•LES. INTERESSAT: RIOMA REDES S.L. PARCEL·LA: PDA. SALOMÓ 3-59
5. EP 102/2014. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: NATÀLIA MONCHO TORREALBA. BAR SEGÀRIA.
6. EP 103/2014. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: FCO. JOSÉ GONZALEZ FORNÉS. BAR LA BOMBILLA
7. EP 83/2014. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: MARIA CECILIA PEDRO BO. BAR EURO.
8. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
9. EP 32/2014. MATÈRIA 5402. GUALS. RECLAMACIONS. INTERESSAT: JUAN DURÀ GRIMALT.
10. EP 33/2014. MATÈRIA 5402. GUALS. RECLAMACIONS. INTERESSAT: JUAN DURÀ GRIMALT.
11. EP 48/2014. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. INTERESSAT: CONSTRUCCIONES ONDAVER S.L. ASSUMPTE: RECLAMACIÓ REBUTS BROSSA JOAN GIL 52.
12. EP 1940/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. INTERESSAT: GUILLERMO BOSCÀ ESCRIVÀ.
13. EP 2116/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. INTERESSAT: PEDRO PONS GINESTAR ASSUMPTE: RECLAMACIÓ REBUTS BROSSA.
14. FURS I GERMANIES II. ESTUDI DE DETALL. Encàrrec projecte
15. FURS I GERMANIES Il. ACABAMENT OBRES PENDENTS
16. EP 1817/2013. MATÈRIA 4602. C.A. ZABIST LA BOUTIQUE, S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
17. O.N. 17/'10. VALENTIN GONZALEZ CARMONA.
l5. O.N. 13/2009. MATÈRIA. 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: FERNANDO SENDRA FORNALl.
19. EP 85/2014. TAXIS. PROPOSTA TARIFES PER A 2014.
20. EP 145/2014. MATÈRIA 1601. PETICIONS ANICETO ALVAREZ DORADO VACANCES BAR CENTRE SOCIAL.
21. EP 203/2013. MATÈRIA 1202. MASSMA. SEPARACIÓ DE LA MASSMA.
22. EP 92/2014. MATÈRIA 8000. SERVEIS SOCIALS. CONVENI SIUSS VS.
23. EP 106/2014. MATÈRIA 8700. FOMENT DE L'OCUPACIÓ. BASES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL D'ONDARA PER A L'EXERCICI 2014 - 1/2014.
24. EP 106/2014. MATÈRIA 8700. FOMENT DE L'OCUPACIÓ. BASES PER AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL D'ONDARA PER A L'EXERCICI 2014- 2/2014.
25. EP 148/2014. MATÈRIA 6700. ABASTIMENT AIGUA. INTERESSAT: PROMAGUA S.L.
26. DONAR COMPTE DIVERSOS ASSUMPTES.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 212212014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. AGROCOMERCIAL AVELLA S.L.
3. EP 3712014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. JOSÉ DOMÉNECH FORNÉS
4. EP 8612014. MATÈRIA 2204. RR.HH. PERSONAL. 68. JOSE MARIA MIRALLES ESTEBAN.
5. EP 4612014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. REDEXIS GAS TRANSPORTE S.L.
6. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
7. EP 3412014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. BRUJERIA S.L.
8. EP 21/2014. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: BAR TAURINO.
9. EXP. N2 4602.1063.2013 C.A. DE LORENZO GINER PUCHOL. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
10. EP 1722/2013. MATÈRIA 4420. URBANISME. TANCAMENT I NETEJA SOLARS. ORVI PROMOCIONES INMOBILIARIAS S.L. EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 612014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. COMISSIÓ FESTES SOLEDAT 2014.
3. EP 1912014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. INTERESSAT: ABRAHAM COLLADO CABRERA
4. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES. ASSUMPTE: APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES 112014.
5. RESULTATS ANALÍTIQUES AIGUA CONSUM PÚBLIC. AGUAS DE VALENCIA S.A.
6. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
7. MATÈRIA 46 ACTIVITATS. DECLARACIÓ DE CADUCITAT.
8. EP 2012014. MATÈRIA 4420. NETEJA SOLARS. INTERESSAT: RESIDENCIAL PALMERAS DE ONDARA S.L.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 162712013. MATÈRIA 2010. SECRETARIA. CONVENIS GENERALS. , CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ONDARA I XÀBIA PER A L'ENCÀRREC DE GESTIÓ DE RECOLÇAMENT A LA ELABORACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DE CARÀCTER ECONÒMIC, FINANCER I COMPTABLE.
3. EP 187612013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: JOSEFA VIVES GAVÀ
4. EP 203912013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: VICENTA VICENS MIÑANA
5. EP 1312014. MATÈRIA 1601. PETICIONS. INTERESSAT: VICENTE P. DURÀ RIPOLL lES XEBIC.
6. EP208512·013.MATÈRIA4303.MEDI AMBIENT.ALBERG SEGÀRIA INTERESSAT: JORDI ROMÀ RUIZ. C. E. D'ONDARA.
7. EP 207812013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. INTERESSAT: SILVA Y BOLUFER S.L ASSUMPTE: REBUT BROSSA 2013 RB0000000545
8. DONAR COMPTE ACTES DE RECEPCIÓ OBRES MUNICIPALS.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
3. EP 124312013. MATÈRIA 2501. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. MARIA ELIA UBEDA BOLUDA.
4. EP 207712013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. AUTOESCOLA ONDARA.
5. EP 719/2013. MATÈRIA. 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: JOSÉ VICENS SESÉ
6. EP 1590/ 2013. MATÈRIA. 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: PARRÒqUIA SANTA ANNA.
7. EP 166512013. MATERIA 4602. C.A. LAKD, S.L. LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
8. EP 1216/2013. PLA CONJUNT D'OCUPACIÓ.
9. EP 212612013. MATÈRIA 4403. URBANISME. PAl 5,6,7 MARJALS. RECURS DE GRANJA MONCHO S.L.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 47012012. MATÈRIA 2401. CONTRACTACIÓ. CERTIFICACIÓ N. 8 I ULTIMA DE LES OBRES DE "RENOVACIÓ PAVIMENT EN EL CASC URBÀ D'ONDARA"
3. EP 201412013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. JUNIORS M.D. ONDARA.
4. EP 207112013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. MARIA JOSÉ ESTARCA CARRIÓ.
5. TALLER D'OCUPACIÓ PLAÇA DE BOUS D'ONDARA. CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDUSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ. CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ.
6. EP 202312013. MATÈRIA 2010. CONVENIS GENERALS. PLAN MODERNIZA 7 .0.
7. MATÈRIA 4008. SERVEIS ECONÒMICS. DESPESES APROVACIÓ FACTURES.
8. EP 176312013. MATÈRIA 4408. URBANISME. DISCIPLINA. SALVADOR MUT ABELLAN.
9. MATÈRIA 4406. URBANISME. OBRES MENORS.
10. EP 2003/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: ACERS LA MARINA S.L.
11. EP 2005/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: JOSÉ LUÍS MORALES GARCIA
12. EP 2026/2013. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: SVITLANA YAKYMCHUK-BAR "POLÍGON"
13. EP 1865/2013. MATÈRIA 5403. O.V.P. TAULES I CADIRES. INTERESSAT: MARIA CECILIA PEDRO BO-BAR·"EURO"
14. EP 1638/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIÓ. RESIDENCIA PALMERAS DE ONDARA S.L.
15. EP 1922/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES. INTERESSAT: ISABEL RODRÍGUEZ NAVARRO
16. EP 192/2013. MATÈRIA 5402. GUALS. ALTES D•OFICI. AUTOREPARATUREN MK S.L.
17. EP 2040/2013. MATÈRIA 1602. RECLAMACIONS. VICENTA VICENS MIÑANA.
18. EP 1988/2013. MATÈRIA 1601. PETICIONS. SANTIAGO FERRANDO GINER.

ORDRE DEL DIA
1. AP.ROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
2. EP 191012013. MATÈRIA 2501. R. P. INTERESSADA: PILAR RODRÍGUEZ GARCIA.
3. EP 197612013. MATÈRIA 2501. R. P. INTERESSAT: MIGUEL GARCIA NAVE.
4. EP 1881/2013. MATÈRIA. 4405. URBANISME. OBRES MAJORS. INTERESSAT: DOMÉNEC ALVAREZ VICENS
5. ON. 64/08. OBRES MAJORS. INTERESSAT: GERRY WEBER FASHION IBERICA S.L.U.
6. E.P. 204712013. MATÈRIA 4602. C.A. GERMA, S SHOES, S.L., LLICENCIA MUNICIPAL D'OBERTURA
7. EP 153312013. MATÈRIA 4603. ACTIVITATS. LLA. SECURISTORE, S.L.
8. EP 196212013. MATÈRIA 4602. ACTIVITATS. C.A. SERVIPACK 2009, C.B.
9. EP 1670/2013. MATÈRIA 4604. ACTIVITATS. LL. A. MARIA CECILIA PEDRO BO. CANVI DE TITULARITAT LLICENCIA OBERTURA.
10. ON 20/08. OBRES MAJORS. INTERESSAT: GERMA'S SHOES S.L.

 
 
Powered by Phoca Download